De broekriem aanhalen met... Doornroosje en Merleyn!

"Kaalslag waarvan je op lange termijn het effect ziet."

Redactie 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen ,

Sinds de installatie van kabinet Rutte I verkeert de Nederlandse cultuursector in zwaar weer. Met een beoogde bezuiniging van 200 miljoen dreigt een kaalslag. Eerste stap van het bezuinigingsplan is een forse BTW verhoging op concertkaartjes. 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen spreekt met lokale cultuurmakers over de gevolgen van de maatregelen. Deze keer: directeur Toine Tax van Doornroosje en Merleyn!

"Kaalslag waarvan je op lange termijn het effect ziet."

 

Sinds de installatie van kabinet Rutte I verkeert de Nederlandse cultuursector in zwaar weer. Met een beoogde bezuiniging van 200 miljoen dreigt een kaalslag. Eerste stap van het bezuinigingsplan is een forse BTW verhoging op concertkaartjes. 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen spreekt met lokale cultuurmakers over de gevolgen van de maatregelen. Deze keer: directeur Toine Tax van Doornroosje en Merleyn. Kan Nijmeegs trots haar rol van voortrekkerspodium nog handhaven als de bezuinigingen er door komen?


Hoe hard worden jullie geraakt door de bezuinigingen op cultuur?

“Het zijn flinke klappen. Voor Doornroosje gaat het jaarlijks om een bedrag van ongeveer  € 108.500; voor Merleyn om en nabij de  € 42.000 aan te verwerken bezuinigingen. Te beginnen met de beoogde BTW verhoging. In een periode van crisis kun je er niet vanuit gaan dat dit gewoon doorgefactureerd kan worden aan de klant; het eventuele gevolg van minder publiek is namelijk nog veel gevaarlijker. Ook doorbelasten aan de artiesten kan niet, gezien onze – ondanks alles – toch zwakke positie ten opzichte van andere podia. Daarom boek ik deze tegenvaller volledig in voor de eigen organisatie. De bezuinigingen hebben dus een direct negatief effect op onze recette. Dit heeft weer direct effect op onze samenwerking met externe organisaties, welke we financieren uit onze opbrengst. Dit betreft bijvoorbeeld festival activiteiten als FortaRock en Kids ’n Billies, die lopen gevaar qua bestaansrecht. Dat kun je niet zomaar met een tandje minder doen.”
“Dan is er nog een gemeentelijke indexering van 0,48%, met een negatief effect van ongeveer  € 31.500 per jaar. Hier heb ik voor een deel al op ingespeeld door salarisbeperkingen op te leggen aan mijn personeel, geaccordeerd door de werknemers en de ondernemingsraad.”
“Dan de landelijke daling op subsidiebudgetten. Dit kan directe gevolgen hebben voor onze projectsubsidies als het Nederlands Poppodiumplan NPP. In totaal staat er gemiddeld € 35.000 op het spel. Voor wat betreft het NPP betekent dat het aanbod van Nederlandse acts zal verminderen; voor het overige zullen cultureel educatieve projecten opgeheven worden. Kaalslag waarvan je het effect op langere termijn zult voelen.”
“Merleyn haalt als kleiner podium een vergelijkbaar bedrag uit deze pot, want veel subsidies zijn juist gericht op de broed- en groeifunctie, precies voor een podium als Merleyn.”

Denk je dat jullie programmering zal lijden onder de huidige kabinetsplannen?

“Ja, het zou kunnen betekenen dat we met name het aantal concerten zullen verlagen, alsmede dat we minder risico zullen nemen met betrekking tot de programmering. Dat laatste zou ten koste kunnen gaan van onze voorloperfunctie.”
Kan iedereen straks nog in Doornroosje of Merleyn terecht voor een goed en betaalbaar concert?

“Ja, want we gaan niet alles doorberekenen aan de klant. Inkomsten ben je nog veel harder kwijt bij minder publiek: dat kost per niet-komende bezoeker 100% entree en ook nog eens de volledige horeca inkomsten. De eerste klappen vangen we dus zelf op.”
“De komende periode zal wat instabiliteit geven om tot een nieuwe evenwichtssituatie te komen. Dat zal ook betekenen dat we bereid zijn harder te gaan onderhandelen, en dus een aantal shows niet te gaan doen. Maar daar kunnen we niet al te lang mee doorgaan, omdat ik dan de gemeentelijke subsidie op het spel zet, die is immers afhankelijk van targets van aantallen shows en bezoekersaantallen. Een mooie catch 22 dus.”
“In de toekomst zal er dus weer een nieuwe stabiele situatie ontstaan, waarbij ons uitgangspunt is dat de artiesten via lagere gages en het publiek via de gestegen ticketprijs ongeveer twee derde van de bezuinigingen voor hun rekening nemen. Het overige deel besparen we binnen de organisatie. De kosten in de komende overgangsperiode nemen we dus volledig voor eigen rekening.”