Kultuurhuis Bosch op rand van de afgrond

Gemeente Arnhem staat open voor verlenen subsidie, mits goed bedrijfsplan

Redactie 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen ,

Het Arnhemse Kultuurhuis Bosch staat oog in oog met een faillissement. De gemeente Arnhem heeft maandagavond tijdens de 'Politieke Maandag' van de provincie aangegeven dat zij open staat voor het verlenen van subsidie, mits Bosch een goed bedrijfsplan kan presenteren.

Gemeente Arnhem staat open voor verlenen subsidie, mits goed bedrijfsplan

Het Arnhemse Kultuurhuis Bosch staat oog in oog met een faillissement. Ze hopen dat er zo snel mogelijk een curator wordt aangesteld zodat ze kunnen proberen een doorstart te maken.

Maandagavond is Kultuurhuis Bosch kort besproken tijdens de ‘Politieke Maandag’ in het provinciehuis. De verantwoordelijke wethouder was helaas niet aanwezig, maar zijn vervanger heeft aangegeven dat er zeker commitment is vanuit de gemeente. Kleine podia zoals Kultuurhuis Bosch worden gestimuleerd door de gemeente. Als Bosch een goed bedrijfsplan kan presenteren wil de gemeente Arnhem ruimhartig zijn en met subsidie over de brug komen, volgens Wilco van Zanen van Bosch. Helaas gaat het maken van een goed bedrijfsplan het huidige bestuur niet lukken zonder externe hulp. De nabije toekomst blijft wat dat betreft dus nog onzeker.

Bosch kampt al een tijdje met betalingsachterstanden bij de Woningbouwvereinging Gelderland (WBVG) en de Belastingdienst. Afgelopen week is het zelfs zover gekomen dat ze genoodzaakt waren naar de schuldeisers te stappen. Ondanks een reddingsplan zijn ze er niet in geslaagd een oplossing voor de problemen te vinden. De hoogte van de huur is door de WBVG vooralsnog onbespreekbaar. Ze zullen deze week wel stappen ondernemen om de openstaande schuld geïnd te krijgen, maar willen hiermee niet de sluiting van Bosch veroorzaken. Naar een oplossing wordt nog gezocht.
 
Bosch huurt de benedenverdieping van het pand aan de Apeldoornseweg van de bewoners die erboven wonen. Zij huren het pand weer van de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG). Er is in het verleden gekozen om de huren van de bewoners laag te houden, waardoor Bosch een tamelijk hoge huur moet betalen. Door in overleg te gaan met de andere bewoners van het pand hoopt Bosch dat er iets aan de huur gedaan kan worden om zo structureel dit deel van het probleem op te lossen.

Tevens wil het huidige bestuur met de gemeente een subsidierelatie aangaan. Waar in het verleden dit niet gewenst was om geen verplichtingen tegenover de gemeente te hebben, ziet het huidige bestuur dit anders. Door gebruik te maken van subsidie kunnen de diverse verplichtingen zonder moeite voldaan worden.