Luxor Live draait verlies van twee ton Luxor Live draait verlies van twee ton

Gemeente stelt externe adviseur aan

, Redactie 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen

Luxor Live draait verlies van twee ton

Gemeente stelt externe adviseur aan

Redactie 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen ,

Poppodium Luxor Live heeft over het eerste jaar een verlies geleden van 200.000 euro. De gemeente Arnhem heeft een externe financieel adviseur aangesteld om samen met het podium de financiële situatie en organisatie te verbeteren. 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen sprak met Luxor directeur Lineke Kortekaas.

Gemeente stelt externe adviseur aan

Poppodium Luxor Live aan het Willemsplein in Arnhem heeft over het eerste jaar een verlies geleden van 200.000 euro, zo meldt Omroep Gelderland. De gemeente Arnhem zou een externe adviseur hebben aangesteld ter verbetering van de organisatie en financiële structuur van Luxor Live. Luxor directeur Linke Kortekaas geeft commentaar.

“Het gaat enerzijds om de aanlooptekorten die al waren voorzien. Luxor Live is tot stand gekomen na een lastig bouwproces. Dat heeft nogal wat vertraging in de aanloop veroorzaakt. In de loop van dit jaar hebben we daarnaast gesignaleerd dat er hogere aanlooptekorten verwacht konden worden. Dit komt ondermeer doordat er minder bezoekers zijn geweest dan verwacht en door zeer hoge huisvestingslasten. Het voorstel vanuit de gemeente voor een extern adviseur is opbouwend en positief bedoeld en richt zich op het opstellen van een concreet verbeterplan. Dit proces vangt volgend jaar aan.”

Luxor gaat akkoord met het externe advies, maar ziet geen structurele problemen. Kortekaas: “De gemeente wil graag een concreet ‘verbeterplan’. Wij zien Luxor Live als een nieuw podium in de opbouwfase. Dit is de fase waarin vrijwel continu de bedrijfsvoering op alle fronten wordt ontwikkeld en geëvalueerd. Een voortdurend proces van verbetering dus."

Voor de programmering heeft de situatie vooralsnog geen consequenties. “Luxor Live is van meet af aan in gesprek met de gemeente, over alle zaken en specifiek de financiën. Als er in een stad meer dan 30 jaar nauwelijks beleid is gevoerd op popmuziek dan heeft de ontwikkeling van de popcultuur in Arnhem - en dus van Luxor Live - tijd nodig.  We zien ondertussen de programmering groeien in kwaliteit en de bezoekerscijfers verbeteren. We zijn onderweg. Conclusies worden pas in april getrokken.”

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Gelderland