Merleyn in de spreidstand tussen subsidie en programmering Merleyn in de spreidstand tussen subsidie en programmering

Weer een poppodium in de problemen?

, Jasper Konijnenbelt,

Merleyn in de spreidstand tussen subsidie en programmering

Weer een poppodium in de problemen?

Jasper Konijnenbelt, ,

Onlangs deden geruchten de ronde dat poppodium Merleyn in financieel zwaar weer verkeerde en dat dit mogelijkerwijs tot een ingrijpende verandering in de bestuurstructuur en programmering zou leiden. Ter voorkoming van halve waarheden, een gesprek met de betrokken partijen over de te varen koers in de toekomst van een der belangrijke segmenten van het Nijmeegs cultureel landschap.

Weer een poppodium in de problemen?

Voor de argeloze bezoeker lijkt er weinig aan de hand: Merleyn is al jarenlang een graag bezocht gastheer in het Nijmeegse uitgaans- en concertcircuit. Onlangs staken er echter geruchten de kop op rondom financieel zwaar weer voor Merleyn en een drastische personele sanering, waarvan programmeur Herman Antonisse het eerste slachtoffer zou zijn. Wij spraken met voorzitter Leo Weterings over de toekomst van Merleyn. “Op basis van een intern onderzoek met betrekking tot de financiën is de conclusie getrokken dat er een aantal zaken zullen moeten veranderen binnen Merleyn. Grootste probleem is dat Merleyn een poppodium is zonder subsidie en zichzelf dient te bedruipen. De kosten van het programmeren van bandjes zijn niet te dekken met de horeca-inkomsten. Na een vergelijkend onderzoek met vergelijkbare poppodia is de conclusie getrokken dat er óf subsidie moet komen voor programmering, óf dat er minder geprogrammeerd moet worden. De huidige combinatie van dansavonden en geprogrammeerde bands is niet langer levensvatbaar. Aangezien er voorlopig geen zicht is op subsidie zal er minder programmering plaatsvinden op korte termijn en zullen minder rendabele avonden tegen het licht gehouden worden. Programmeur Herman Antonisse is daarmee helaas slachtoffer geworden van de sanering binnen Merleyn.” Het gerucht gaat rond dat Doornroosje een rol speelt in het openhouden van Merleyn, door te helpen met programmeren. Er bestond eerder al een samenwerkingsverband tussen Herman Antonisse en Doornroosje met betrekking tot de programmering. Directeur Toine Tax geeft te kennen Merleyn een warm hart toe te dragen, maar bestuurstechnisch zou er vooralsnog geen rol voor Doornroosje zijn weggelegd. Leo Weterings nuanceert dit: “Er zal samen met Doornroosje gekeken worden naar de herstructurering van het bestuur en de organisatie, teneinde in de toekomst kans te maken op gemeentelijke subsidie. Hierbij zal Doornroosje wel degelijk een leidende functie verrichten en zal Merleyn in bepaalde mate een luisterende rol spelen. Deze samenwerking zal ook wellicht op papier bekrachtigd worden. Men zal zich hierbij richten op het delen van expertise en het plaatsen van programmering binnen Merleyn, vanuit Doornroosje.” Het gerucht dat een groot deel van de raad van bestuur zou zijn opgestapt, kan Weterings ontkennen: “Niet waar. Wel zal er zoals gezegd gekeken worden naar de functie van het bestuur en bestaat de mogelijkheid dat via herstructurering bestuursleden zullen vertrekken. Vooralsnog wordt gekeken welke leden van de staf de programmeringstaken op zich kunnen nemen.” Welke invloed zal dit hebben op het huidige format en de programmering van Merleyn? “Er wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheid om meer programmering van buitenaf te doen komen. Hierbij kan gedacht worden aan het organiseren van concerten door partijen van buitenaf, of de reeds bekende avonden van studentenverenigingen, die vaak ook hun eigen bands programmeren. Merleyn wil in elk geval in de toekomst haar functie als concertpodium behouden en waar mogelijk uitbouwen.”
advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Gelderland