Liet Ynternasjionaal yn 'e haadstêd

Fryslân wie oan ´e beurt om it feestje fan ´e mindersheidstalen te organisearjen

Tekst: Sierd van der Bij Foto's: Rob IJpma ,

Okkersneons fûn yn Ljouwert de ynternasjonale ferzje fan it ferneamde Liet festifal plak. Wie it foarich jier noch de beurt oan it Sweedske Lulea, dit kear kamen kamen de fertsjinwurdigers fan de lytse talen yn Europa nei ús bloedeigen Fryslân. It festifal, dat mooglik makke wurdt troch de Europeeske Kommisje, waard foar de sechsde kear op priemmen set en luts in soad flecht op de koai. Liet op ´e foto.

Fryslân wie oan ´e beurt om it feestje fan ´e mindersheidstalen te organisearjen

Okkersneons fûn yn Ljouwert de ynternasjonale ferzje fan it ferneamde Liet festifal plak. Wie it foarich jier noch de beurt oan it Sweedske Lulea, dit kear kamen kamen de fertsjinwurdigers fan de lytse talen yn Europa nei ús bloedeigen Fryslân. It festifal, dat mooglik makke wurdt troch de Europeeske Kommisje, waard foar de sechsde kear op priemmen set en luts in soad flecht op de koai. Liet op ´e foto.