The Pitch Amplified!

Op antropologische expeditie naar Burdaard

Tekst: Willem Wijbenga. Foto's: Rockfoto.nl ,

Op zaterdag 20 december reist een groep onverschrokken ontdekkingsreizigers af van culturele hoofdstad Leeuwarden naar het verre Burdaard, op zoek naar cultuur en nieuwe inzichten in de toestand van het mens-zijn. In Burdaard vindt op dat moment The Pitch Amplified plaats, een viermaal per jaar terugkerend feestje/alternatief rockfestival. Met als muzikale omlijsting Kensington Arms, XQS, Idiot Proof en, ter vervanging van het uitgevallen Hexacord, The Forrester Soundtrack, ook wel bekend als volkszanger Rudy Land.

Op antropologische expeditie naar Burdaard

De antropologie behelst de studie of leer van de mens en neemt daarbij als uitgangspunt dat de menselijke natuur 'cultuur' is. Wat dat betreft niet verkeerd gekozen dus, dit feestje, daar het voorschotelen van cultuur aan de Burdaardenaren het uitgangspunt is van The Pitch Amplified. Bij binnenkomst valt op dat cultuur mogelijk dan wel interessant is voor de Burdaardenaren, maar zeker niet al om negen uur. Het is daarom dan ook niet opmerkelijk dat de ingetogen akoestische gitaarmuziek van The Forrester Soundtrack geen kolkende menigte vooraan het podium weet te veroorzaken. Ook enige onwennigheid bij de lokale populatie kan hieraan ten grondslag liggen. Een groep plaatselijke jongedames van zo rond de zestien houdt zich dan ook strak aan de tafelrand vast van de ronde staantafel waar zij zich rond geschaard hebben. Een groep jongens doet achterin hetzelfde bij de bar, onderwijl af en toe dierlijke geluiden uitslaand.
 
Maar bij de ietwat elektrischere en hardere muziek van Idiotproof begint er wat beweging in de zaal te komen. Ook stromen de mededorpsbewoners en geïnteresseerde anderen al mondjesmaat wat binnen in Pro Rege, alwaar het festijn plaatsvindt. De lokale bevolking laat al stiekem haar waardering blijken door met het hoofd ritmisch knikkende bewegingen te maken op de, ietwat op AC/DC geïnspireerde, Rawk'n'Rowl-gitaar-muziek. De sfeer neemt kortom merkbaar toe. Onderwijl maakt ook de bieromzet een renaissance mee. Een kortstondige verkenning van de rookruimte annex hal bevestigt deze beide feiten, daar een ietwat beschonken meid van onder de achttien zich buiten heeft neergevlijd op het wegdek voor Pro Rege, terwijl een jongeman haar in die houding het hof probeert te maken. En wanneer de balts in volle gang is, mag men wel van een verbetering in de sfeer spreken.
 
In de zaal heeft inmiddels een groep plaats genomen die klaarblijkelijk enige lokale bekendheid geniet (of haar eigen fans heeft meegenomen...) XQS heeft hoe dan ook de aandacht goed te pakken. De toegestroomde massa gaat zich meermalen te buiten aan een wilde dans waarbij zij wild met de handen om zich heen slaan. Hierbij botsen ze dan ook nog eens opzettelijk tegen elkaar aan. Dit schijnt een soort verbroedering en blijdschap te veroorzaken of onderstrepen, want er zijn geen tekenen van boosheid te bespeuren. Dit ritueel schijnt vooral op de jongere mannen van Burdaard een aantrekkingskracht te hebben.
 
Na een half uur pauze om bij te komen, hetgeen in deze streken de gebruikelijke tijd is tussen twee culturele uitingen, is er nog een luide band. Deze band heet “Kensington Arms” en schijnt goed aan te sluiten op de sfeer die er inmiddels is ontstaan. Ook zij maken enigszins dierlijke geluiden terwijl ze woest heen en weer springen. Het publiek neemt deze gedragingen dan ook met een grote gretigheid over. Veel bier wordt niet in de mond, maar op de vloer gegoten. Misschien om de geesten van gestorven voorouders te sussen? Meer onderzoek volgt...

 

Wie: The Pitch Amplified

Waar: Gebouw Pro Rege
Locatie: Wanswerterdyk 36 Burdaard

Opkomst: 100 of iets in die trend