De situatie rond Theater Romein

In 2006-2007 duurzaam kernpodium voor popmuziek in Romein

Jelle F. Post, ,

Leeuwarder gemeenteraad neemt motie aan: vanaf seizoen 2006-2007 duurzaam kernpodium voor popmuziek in Romein

In 2006-2007 duurzaam kernpodium voor popmuziek in Romein

Leeuwarder gemeenteraad neemt motie aan: vanaf seizoen 2006-2007 duurzaam kernpodium voor popmuziek in Romein Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Leeuwarden op maandag 7 november is onderstaande motie aangenomen: MOTIE De gemeenteraad van Leeuwarden in vergadering bijeen op maandag 7 november 2005, behandelende de begroting van 2006 Overwegende dat: - de Raad de totstandkoming van een duurzaam kernpodium voor popmuziek in Romein van het grootste belang acht - in oktober 2004 bij de behandeling van de cultuurnota een motie is aangenomen waarbij aan het College opdracht is gegeven voor 1 april 2005 met een concreet plan inclusief exploitatiekosten voor de realisering van een duurzaam kernpodium voor popmuziek in Romein te komen - er inmiddels een jaar verstreken is zonder dat er een concreet plan ligt - de Raad vaart wil zetten achter de totstandkoming van het kernpodium zodat in het seizoen 2006-2007 weer volwaardig geprogrammeerd kan worden - het nieuwe kernpodium een financieel en zakelijk gezonde start moet kunnen maken - dit ingevuld kan worden door het handhaven en het toekennen van het programmeringsbudget, het verlagen van de huurprijs en een reële structurele bijdrage die een duurzame bijdrage mogelijk maakt - een begeleidende en monitorende rol van de gemeente in de aanloopfase daarbij van groot belang is - er op korte termijn duidelijkheid moet zijn over het bouwkundig onderzoek van Romein - het cultureel profiel voor het kernpodium gericht moet zijn op de jeugd tot ca 30 jaar waarbij popmuziek de basis is, maar ook andere met de popcultuur gelieerde activiteiten plaats kunnen vinden - er een zakelijk leider, een programmeur en een technisch verantwoordelijke deel moeten uitmaken van de staf Besluit het College op te dragen: - voor 1 februari 2006 met een volledig en uitgewerkt plan te komen waarvan de in de overwegingen genoemde punten onderdeel vormen - voor 1 februari 2006 de resultaten van een bouwkundig onderzoek aan de Raad te presenteren - het College op te dragen in de opstartfase zorg te dragen voor direct bestuurlijke betrokkenheid van de gemeente, die na drie seizoenen kan worden afgebouwd - met ingang van 2006 structureel een reëel bedrag beschikbaar te stellen ten behoeve van de exploitatie van een duurzaam kernpodium voor popmuziek in Romein en gaat over tot de orde van de dag.