SP Den Haag wil ruimte maken voor popmuziek, maar niet alles subsidiëren

“Als je als gemeente een kweekvijver creëert, komt de rest vanzelf”

Willemijn de Koning ,

Op woensdag 19 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en op woensdag 5 maart vindt in het Haags Popcentrum het Haags popdebat plaats. Vertegenwoordigers van de verschillende partijen gaan met elkaar in debat over actuele zaken op het gebied van popmuziek. Voorafgaand aan de verkiezingen interviewt 3voor12 Den Haag de verschillende deelnemers aan het popdebat. Dit keer is het de beurt aan de 32-jarige Aisha Akhiat, nummer 2 op de kandidatenlijst van SP Den Haag.

Nog maar twee zetels neemt de SP momenteel in beslag in de Haagse gemeenteraad. Natuurlijk hoopt ook deze partij op meer zetels na de gemeenteraadsverkiezingen, maar om de stem van de muziekliefhebbers, muzikanten en poppodia te krijgen, is het eerst belangrijk te weten wat het popbeleid is van deze partij.

De kandidaten van de SP zijn jong, zo ook Aisha. Dat brengt hoop, want jonge mensen weten de waarde van muziek in de stad vaak goed in te schatten. “Ik ging altijd veel naar concerten ja. Ik ga altijd naar Parkpop en soms ben ik in het Paard te vinden. Ons campagnefeest was niet voor niets in Musicon!” Ook in Dublin, waar Aisha een tijdje gewoond heeft, was ze vaak in de stad om te genieten van muziek. “Daar was altijd heel veel live muziek die spontaan ontstond. Dat mis ik hier in Den Haag wel een beetje, maar misschien komt dat ook omdat ik de laatste tijd niet veel tijd meer heb om de muziek op te zoeken in Den Haag.” Dat haar drukke baan haar weg houdt van muzikaal Den Haag wil trouwens niet zeggen dat ze popcultuur niet belangrijk meer vindt. “Ik denk dat het belangrijk is om de popcultuur de ruimte te geven. Niet alle initiatieven moeten gesubsidieerd worden, maar het moet makkelijk zijn om een ruimte te vinden als je iets wilt doen op het gebied van muziek. We vinden het ook belangrijk dat kinderen iets kunnen leren; dat ze bijvoorbeeld hiphoples kunnen krijgen. Popcultuur moet namelijk voor iedereen beschikbaar zijn."

En daar zit precies de pijn, want de laatste tijd is daar behoorlijk in bezuinigd. “Vooral D66 en VVD laten muzikanten aan hun lot over. En dat betekent dat artiesten nu veel meer bezig moeten zijn met ondernemen in plaats van met muziek maken. Daar is op zich niets mis mee, maar het ondernemen moet het muziek maken niet in de weg staan.” Alle muzikanten en poppodia aan hun lot overlaten is iets anders dan alle muzikanten en muzikale initiatieven subsidiëren. “Subsidie aan popcultuur moet niet ten koste gaan van alles. Sommige initiatieven redden het prima, vooral de grote, maar we vinden het jammer dat er op de subsidie die er was, bijvoorbeeld voor Musicon, bezuinigd is. We denken dat beginnende muzikanten best wat financiële hulp kunnen gebruiken en ook mogen hebben.”

Er is echter nu eenmaal weinig geld, dus er moet wel bezuinigd worden. Hoe houd je dan toch de popcultuur overeind? Ook daar heeft de SP een idee over. “Als leegstaande gebouwen goed geïsoleerd zijn en niet midden in een woonwijk staan, kun je die best verhuren aan bands of initiatiefnemers. Zo krijg je een soort pop-up podium of pop-up oefenruimte.” Dat betekent meer plekken in de buurt om muziek te maken en aan te bieden. Dat is precies wat de SP wil: kleine initiatieven ondersteunen en bereikbare plekken op buurtniveau waar muziek aangeboden wordt.

Zo kan iedereen van muziek genieten, welke afkomst je ook hebt of naar welke cultuur je ook leeft. Want ondanks dat er geluiden in Den Haag zijn over een 'witte popcultuur', ziet de SP dat niet zo. "Wij doen niet aan doelgroepenbeleid. We denken dat als je voorzieningen toegankelijk maakt voor iedereen, de afspiegeling van de verschillende mensen en culturen in Den Haag vanzelf wel komt. En zo niet, dan vinden we dat er initiatief vanuit de bevolking zelf moet komen. Wij denken niet dit een taak van de gemeente is."

Er wordt al een tijd in de gemeenteraad gesproken over een Haags Popmuseum. “Dit idee komt elk jaar weer naar voren, maar het komt er steeds niet van wegens tekort aan geld. We vinden het idee van een Popmuseum erg goed want Den Haag heeft een rijke popgeschiedenis. Er is nu alleen geen geld om dat met overheidsgeld te betalen, dus het is nu niet de tijd hiervoor.” Naast een Haags Popmuseum, spelen verschillende Hagenezen al een tijdje met het idee een Haagse Pop Academie in de stad neer te zetten. “Dat is een goed idee”, aldus Aisha. "Dat zou wellicht in samenwerking of samenspraak kunnen met de Haagse Hogeschool. Zij zouden kunnen peilen hoe groot het animo is voor een Popacademie."