Meerderheid PvdA tegen plannen Spuiforum

Crisisberaad na cultuurpaleis-motie

Remco van der Ham ,

De Haagse PvdA-fractie houdt dinsdagavond een crisisberaad over het Spuiforum. Maandagavond werd gestemd over een ingediende motie tegen de bouw van het cultuurpaleis. Daarbij bleek een meerderheid van de PvdA-leden (66 tegen 53) tegen de komst van het nieuwe gebouw waar Het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium zich in moeten gaan vestigen. De tegenstanders maken zich vooral zorgen om de financiële risico’s van het Spuiforum.

Volgens de indiener van de motie tegen het Spuiforum, Frits van Erpers Roijaards, zullen de kosten veel hoger uitvallen dan de geraamde 181,1 miljoen euro. De in opdracht van de Haagse Stadspartij uitgevoerde second opinion door adviesbureau BBN komt tot dezelfde conclusie. Volgens dat onderzoek is de kans op een toename van de bouwkosten zeer reëel. Volgens het adviesbureau kent het voorlopig ontwerp nog teveel onduidelijkheden, waarbij de meerkosten van het gewijzigde ontwerp op minstens 8,8 miljoen euro worden geschat. Daarnaast wordt een aantal door het college doorgevoerde bezuinigingen in het ontwerp sterk betwijfeld. BBN begroot deze bezuinigingen als een reëel risico van 6,4 miljoen euro. “Op basis van deze inzichten wordt het ontwerp Spuiforum al snel 15 miljoen euro duurder dan aan de raad is voorgesteld”, aldus de Haagse Stadspartij.
 
Crisisberaad
De Haagse fractie van de PvdA komt dinsdagavond bij elkaar voor een crisisberaad. De partij zit door het aannemen van de motie tegen het Spuiforum met een lastig dilemma; luisteren naar de leden of de coalitie volgen. PvdA-wethouder Henk Kool riep de leden maandag nog op om de fractie niet op te zadelen met een opdracht die de fractie niet kan uitvoeren. Volgens Kool heeft het aannemen van deze motie “desastreuze gevolgen voor het bestuur van de stad”. PvdA-raadslid Jos de Jong laat weten het oordeel van de leden zeer serieus te nemen. “De fractie kan dit niet zomaar naast zich neer leggen.” Het definitieve besluit over het Spuiforum zou op 18 juli plaatsvinden, maar het is onzeker of dit nog doorgaat.