Gemeente Den Haag trekt rechtszaak tegen Langweiligkeit in

Klub Langweiligkeit blijft open

Redactie 3voor12 Den Haag ,

De eerder dit jaar aangespannen rechtszaak tegen Langweiligkeit, in verband met de ontruiming van Klub Langweiligkeit in de Binckhorst door huurachterstand en overlast, is ingetrokken. Dat laat de Gemeente Den Haag deze week weten naar aanleiding van schriftelijke vragen van David Rietveld (GroenLinks).

In de beantwoording van de schriftelijke vragen laat het College onder andere de handelingen en feiten voorafgaand aan de gerechtelijke procedure weten. “De stichting Langweiligkeit heeft in het verleden een huurachterstand opgelopen. De gemeente Den Haag is daarop een incasso procedure begonnen zoals dit bij alle betalingsachterstanden gebeurt. Als daar binnen de genoemde periodes geen gehoor aan wordt gegeven maakt de gemeente automatisch de stap naar de rechter.” Inmiddels is de betalingsachterstand ingelopen en wordt de procedure gestaakt bij de rechtbank.
 
Toch gaat Langweiligkeit nog niet helemaal vrijuit. “De stichting Langweiligkeit is meerdere malen aangesproken op het (oneigenlijke) gebruik van het door haar gehuurde pand. Dit gebruik is niet in overeenstemming met het huurcontract en de bestemming. Ook hebben wij meerdere signalen ontvangen over overlast en hebben de stichting daarop aangesproken. De overlast die is gemeld bestaat uit geluidsoverlast, foutief geparkeerde fietsen, ratten en vuilnisoverlast, blokkeren van de toegang van percelen in de omgeving, illegale bewoning, brandgevaar en bedreiging. Ondanks herhaalde verzoeken is geen sprake van verbeterd gedrag”, aldus het College.
 
Ook stelde GroenLinks Den Haag in de schriftelijke vragen dat Klub Langweiligkeit een belangrijke rol speelt in de jongerencultuur in Den Haag en bijdraagt aan het klimaat van informele culturele uitingen in de Binckhorst. Hierop reageert het College als volgt: “Voor de ontwikkeling van de Binckhorst zien wij een belangrijke rol weggelegd voor eigenaars en gebruikers, omdat zij bijvoorbeeld een culturele lading kunnen geven aan (delen van) het gebied. Vanuit dit perspectief kunnen activiteiten van de Stichting die plaatsvinden in de Binckhorst, zoals bijvoorbeeld Klub Langweiligkeit, hieraan een bijdrage leveren. Gebruikers, en dus ook Stichting Langweiligkeit, dienen zich echter wel te houden aan de wettelijke regelgeving en overeengekomen (huur)afspraken.”