Bidbook Den Haag 2018 gepresenteerd

Eerste exemplaar uitgereikt aan burgemeester Jozias van Aartsen

Redactie 3voor12 Den Haag ,

Aus Greidanus, artistiek directeur van Den Haag 2018, overhandigde dinsdagavond 30 oktober het eerste exemplaar van het bidbook van Den Haag 2018 aan burgemeester Jozias van Aartsen. In het bidbook wordt beschreven waarom Den Haag de beste kandidaat is om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden.

De presentatie van het bidbook vond plaats in het Atrium van het Stadhuis. In het bidbook staan drie programmalijnen beschreven. De eerste lijn is ‘Open naar buiten’, Den Haag wil een stad zijn waar mensen zich welkom en veilig weten en waar iedereen in vrijheid kan debatteren. De tweede lijn is ‘Open naar binnen’, Den Haag werkt via een intensief plan voor cultuureducatie en een interculturele dialoog aan een open samenleving, met gelijke kansen voor iedereen. De derde programmalijn is ‘Het slechten van muren’. Het doorbreken van barrières, het leggen van verbindingen, begint met het laten zien van kansen en mogelijkheden. Cultuur en met name kunst spelen hierbij een grote rol.
 
Aus Greidanus: “Den Haag is een internationale stad met een Europese missie. We staan wereldwijd bekend als stad van Vrede en Recht en bieden Europa en de wereld een vrijplaats om dialoog te voeren en een podium om in alle openheid te demonstreren. De titel van het bidbook is ‘Stad zonder muren, vrijplaats voor grenzeloos denken’: Den Haag wil een open stad zijn en met cultuur de mentale muren opheffen tussen staten, steden en bewoners, en nieuwe verbindingen leggen.”
 
Greidanus is ervan overtuigd dat de ingrediënten van het bidbook van Den Haag de ultieme Culturele Hoofdstad van Europa maken. ‘Als de stad van Vrede en Recht in 2018 wordt gekoppeld aan de titel Culturele Hoofdstad, heeft iedereen overal ter wereld een goede reden om naar Den Haag te komen voor een programma bestaande uit al onze kunstdisciplines van wereldniveau’. Greidanus benadrukt dat het niet gaat om een cultureel jubeljaar. ‘Den Haag 2018 is een pleidooi voor het fundamentele belang van cultuur en kunst in een wereld die een krachtig verhaal nodig heeft voor een gedeelde identiteit. En dat begint of stopt niet in 2018.”
 
Donderdag 29 november presenteert Den Haag 2018 het bid aan de jury. Eind 2012 wordt bekend gemaakt welke steden er doorgaan naar een tweede ronde, in 2014 wordt de winnaar bekend gemaakt. Het complete bidbook is hier te lezen.