Boosheid, verbazing en blijheid over advies Kunstenplan

De popinstellingen aan het woord

Remco van der Ham ,

Het gisteren gepresenteerde adviesrapport voor het meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 van de Commissie Hirsch Ballin deed flink wat stof opwaaien. De adviezen waren niet mild en veel instellingen werden keihard afgewezen. 3voor12 Den Haag peilde de reacties bij de verschillende popinstellingen, waaronder het Paard van Troje, Musicon, TodaysArt, het Haags Pop Centrum, Talent Event, het Walk The Line Festival en de Popunie.

Eén van de instellingen waarvan de aangevraagde subsidie in zijn geheel is afgewezen door de commissie, is Musicon. Daan van der Bruggen is vooral boos over de reden van de afwijzing. “Ik heb echt het idee dat ons plan niet goed gelezen is door de commissie en het stoort met dat wij als een niet transparante organisatie zijn neergezet. Met de oefenruimtes is Musicon een bedrijf dat zonder subsidie draait, met de daarnaast opgerichte stichting organiseren we evenementen en projecten, wat door de commissie als ‘verdacht’ wordt afgeschilderd.” Van der Bruggen vervolgt: “Het voelt voor mij alsof de commissie op zoek is gegaan naar redenen om ons af te wijzen omdat er een keuze gemaakt moest worden tussen ons en andere instellingen. Bij bijvoorbeeld Culturalis is duidelijk nauwkeurig onderzoek gedaan, maar er is nauwelijks naar Musicon gekeken. Musicon heeft een belangrijke functie in Den Haag en we gaan er van uit dat de Gemeente Den Haag dat niet wil laten vallen.”

Over het advies in het algemeen is Van der Bruggen iets gematigder. “Ik ben heel blij dat de Stichting Aight subsidie wordt toegekend en dat hiphop definitief een plek in Den Haag krijgt. Ook ben ik het eens met de conclusie over Culturalis en ik denk dat het samengaan met het Koorenhuis ook een veel efficiëntere organisatie op zal leveren.” Wel mist Van der Bruggen het internationale aspect in het advies. “Den Haag is een stad van veel verschillende culturen en dat zie ik niet echt terug in het advies. En met internationaal bedoel ik niet de uitstraling van Den Haag buiten Nederland, maar juist de verschillende groepen in de stad. Er zit een duidelijk kloof tussen dit advies en de realiteit in de stad.”

In het Paard van Troje werd gisteren de taart aangesneden. “We zijn uitermate blij dat we qua subsidie op hetzelfde niveau blijven, al hebben we wel wat problemen als verhoging van de personeelskosten op te lossen”, aldus Henk Koolen. “Het totaalplaatje zit in Den Haag goed in elkaar. Muzikanten kunnen zich van een klein podium, naar groot podium en een aantal grote festivals opwerken. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat dit in zijn geheel in stand wordt gehouden, en dat er geen steen tussenuit gehaald wordt. Het ziet er naar uit dat dit zo is.” Ook State-X New Forms, een samenwerking van het Paard met het Haags Pop Centrum, werd positief beoordeeld door de commissie. “Dat was echt razend spannend. De editie van 2012 had de laatste kunnen zijn, of de eerste in een nieuwe reeks van vijf edities. Het is het laatste geworden.” Wel was er kritiek op de opzet van afgelopen jaar, met tien festivaldagen. “Die opzet bleek veel te ingewikkeld te zijn en we gaan dan ook weer terug naar één festivalweekend met twee volledige festivaldagen, al zijn de plannen nog niet concreet.”

We spreken Olof van Winden van TodaysArt vanuit Seoul in Zuid-Korea. Hij laat weten nog even na te willen denken over een officiële reactie, maar laat uiteindelijk toch al wat los. “Ik ben geschokt door de kennis van zaken van de commissie. Het advies is erg behoudend en zonder echte argumenten. Ik denk dat ons plan niet eens goed gelezen is en er vooringenomen beoordeeld is. Als de commissie bij bepaalde onderdelen in ons plan vraagtekens had, had men moeten vragen om uitleg. En dat is niet gedaan.” Onder voorbehoud van een nieuwe begroting en bijgesteld activiteitenplan stelt de commissie 160.000 euro subsidie beschikbaar voor TodaysArt. “Ik denk niet dat we het festival op dit niveau kunnen volhouden voor dit bedrag. Daarnaast zijn de kleine instellingen de voedingsbodem van het festival, en als die wegbezuinigd worden is dat ook een probleem. Ik ben wel blij dat onze aanvraag een mooie vormgeving had, want dat was zo ongeveer het enige positieve punt in de beoordeling.” Binnenkort komt Van Winden met een uitgebreide reactie die hij ook naar de commissie zal sturen.

Bij de organisatie van Crossing Border en het Walk The Line Festival heerst een verdeeld sentiment. De structurele subsidie voor Crossing Border werd namelijk volledig toegekend, maar die voor Walk The Line volledig afgewezen. Michel Behre: “Met het oordeel over Crossing Border zijn we uiteraard heel blij. Nu kunnen we de lijn van het festival goed doorzetten.” Het advies over Walk The Line is daarentegen een heel ander verhaal. “Dat was erg teleurstellend. Ik was ook erg verbaasd over het advies, juist omdat het festival zo in de lift zit. We hebben ook veel verbaasde reacties gekregen.” De commissie was vooral kritisch over de invulling van het programma, dat niet alternatief genoeg zou zijn. “Dat voelde voor mij heel dubbel, want ik probeer juist interessante nieuwe acts te boeken voor het festival en geen ratjetoe aan stijlen neer te zetten. ”De Gemeente Den Haag heeft volgens Behre ook veel geïnvesteerd om het festival van de grond te krijgen en het zou dan ook een slechte zaak zijn om nu op te houden. “We gaan kijken hoe de gemeente met het advies om gaat en wachten de reactie van de wethouder af.”

Het Haags Pop Centrum kreeg een positief advies. Directeur Rob Vondracek: “Toen we het advies van de Commissie Hirsch Ballin over het HPC lazen, werden we heel erg blij van de uiterst positieve bewoordingen. Dat is toch wel een erg fijne beloning en waardering voor al onze inspanningen van de afgelopen jaren. Ook voor Bazart, dat dreigde te sneuvelen en waar we intensief mee samenwerken, zijn we erg blij, alhoewel het beschikbare budget wel erg krap wordt. Vooral de erkenning voor de nicheprogrammering is erg positief. Men staat blijkbaar open voor afwijkende popmuziek zoals metal, noise, harcore en punk.” Er wordt bij het HPC niet gekort op de subsidie, maar de extra subsidie die het HPC had aangevraagd is niet gehonoreerd. “We zijn verheugd dat we niet gekort zijn, maar er zitten toch een paar kleine onzekerheden in het advies die door ons nog goed moeten worden bestudeerd. Het zal een stevige puzzel worden alles goed aan elkaar te knopen. De Commissie houdt met dit advies in het algemeen de Haagse popinfrastructuur redelijk goed intact. En dat is goed voor Popstad Den Haag. Wij betreuren dat het advies voor een aantal instellingen en organisaties minder goed uitpakt en er stevig gekort wordt, maar voor het HPC geeft dit positieve advies veel kracht en energie en vertrouwen in de toekomst.”

Gerard van den IJssel van de R.G. Ruijs Stichting is, hoewel er in het advies geen geld is toegekend, wel blij met de beoordeling. “We hebben structurele subsidie aangevraagd voor Talent Event en we hebben een mooi advies gekregen. De commissie erkent de waarde van het project en daar zijn we heel blij mee. De commissie vermeldt in het advies ook dat Talent Event vooral van projectmatige subsidie zou moeten hebben, en bij die aanvraag staan we door dit advies weer sterker straks.” Van den IJssel is vooral verrast door de beoordeling van Walk The Line. “Ik had niet verwacht dat die subsidie niet gehonoreerd zou worden, al weet ik niet wat daar precies de consequenties van zullen zijn voor het festival.” Ook vindt hij het jammer dat Musicon is afgewezen. “Dit was voor hun wel een kans om officieel erkend te worden als culturele instelling, al moet ik zeggen dat ik de constructie van de Stichting Musicon met de oefenruimtes als aparte BV ook niet erg slim vind.”

Niet alleen in Den Haag, maar ook in Rotterdam werd gisteren het adviesrapport gepresenteerd. Eén van de aanvragers was de Popunie, de afgelopen jaren verantwoordelijk voor projecten als de High School Music Competition en de Grote Prijs van Zuid-Holland, maar het advies was negatief. Martin Scheijgrond, directeur van de Popunie: “Ik was gisteren wel erg terneergeslagen, maar gelukkig is het advies niet bindend en blijven we hoopvol dat de wethouder en later de gemeenteraad alsnog anders zal besluiten en de Popunie door kan gaan. Vooral omdat het advies niet in lijn is met de Uitgangspuntennota voor het Rotterdamse cultuurbeleid, waarin staat dat er een onafhankelijke organisatie als intermediair voor de Rotterdamse popsector zou moeten komen.” De bezuinigingen op cultuur zijn ook in Rotterdam hard aangekomen “Het is echt een slagveld in de popsector. Slechts vijf of zes van de instellingen die iets met popmuziek doen zijn gehonoreerd. In totaal moet er zo´n 20 miljoen euro worden bezuinigd.”