Royal Beach Concert: “Geen recht op restitutie”

Kaartverkoop per direct stopgezet

Remco van der Ham ,

De kaartverkoop van Royal Beach Concert is stopgezet, zo liet de organisatie gisteravond via een bericht op de website weten. De organisatie wil op een zo kort mogelijke termijn voor iedereen een passende oplossing vinden. In een e-mail richting de mensen die kaarten hebben gekocht voor het evenement, staat echter dat er geen recht op restitutie is en dat 27 augustus wel degelijk de definitieve datum is.

Kaartverkoop per direct stopgezet

De kaartverkoop van Royal Beach Concert is stopgezet, zo liet de organisatie gisteravond via een bericht op de website weten. De organisatie wil op een zo kort mogelijke termijn voor iedereen een passende oplossing vinden. In een e-mail richting de mensen die kaarten hebben gekocht voor het evenement, staat echter dat er geen recht op restitutie is en dat 27 augustus wel degelijk de definitieve datum is.

Op zijn Facebook liet Bryan Adams weten niet meer op te zullen treden tijdens Royal Beach Concert, maar op de website van het evenement laat de organisatie weten in overleg te zijn met de agents van zowel Bryan Adams als Elton John. Ook de eerder genoemde datum waarop het evenement nu plaats moest gaan vinden, zaterdag 27 augustus, lijkt niet meer zeker te zijn. “Hoewel de gemeente Den Haag heeft aangegeven een vergunning te kunnen afgeven aan de organisatie van Royal Beach Concert voor 27 augustus, mogelijk op het Malieveld in Den Haag, wordt er toch ook nog gezocht naar een additioneel alternatief. Het blijkt dat de nieuwe datum voor veel bezoekers een onhaalbaar alternatief is.”

In een deze week verzonden e-mail van Ticketpoint, het bedrijf dat de kaartverkoop regelt van Royal Beach Concert, staat echter iets heel anders. Daarin staat dat zowel 27 augustus als nieuwe datum en het Malieveld als nieuwe locatie definitief zijn. Ook staat er in de mail dat er geen recht op restitutie is. “De leveringsvoorwaarden van Royal Beach Concert BV voorzien hier niet in. Uiteraard zijn zij schappelijk en menselijk, maar is het nu nog niet het moment om hier helder en eenduidig over te communiceren.” De gehele e-mail, die verstuurd is naar mensen die via de website van Ticketpoint vragen hebben gesteld aan de klantenservice, is onderaan het artikel te lezen.

Via de website laat de organisatie van Royal Beach Concert tevens weten dat een alternatief dat bij iedereen aansluit onmogelijk te vinden is. “Er wordt gezocht naar een alternatieve datum die wij koppelen aan de beschikbaarheid van de artiesten uit de huidige line-up. Wij als organisatie van Royal Beach Concert willen nogmaals benadrukken verre van gelukkig te zijn met de huidige situatie. Via diverse kanalen hebben wij al aan ons publiek onze oprechte excuses aangeboden. De ambitie en primaire doelstelling is; het concert in welke vorm dan ook doorgang te laten geven. Afsluitend willen wij als organisatie benadrukken dat de vele reacties, welke wij volgen via diverse social media kanalen, ons bereikt en wij op een zo kort mogelijke termijn voor iedereen een passende oplossing willen vinden.” Tot slot laat de organisatie binnen een week met een eenduidig en nieuw bericht naar buiten te komen.

E-mailbericht Royal Beach Concert via Ticketpoint:
Geachte klant,

Naar aanleiding van uw reactie kunnen wij u het volgende mededelen:
1. Heb ik recht op restitutie?
Nee, de leveringsvoorwaarden van Royal Beach Concert BV voorzien hier niet in. Uiteraard zijn zij schappelijk en menselijk, maar is het nu nog niet het moment om hier helder en eenduidig over te communiceren. Eerst hebben zij gekeken of er een beschikbare datum was en nu kijken zij of de artiesten beschikbaar zijn. Een en ander houdt verband met elkaar.

2. Is 27 augustus de definitieve datum van het Royal Beach Concert 2011?
Ja.

3. Wat als ik niet kan op zaterdag 27 augustus?
Zie vraag 1.

4. Is locatie Malieveld definitief?
Locatie Malieveld is definitief en hiervoor is, voor zover bij ons bekend, ook de juiste vergunning verstrekt.

5. Ik wil niet naar het Royal Beach Concert wanneer het niet op het strand wordt georganiseerd.
Royal Beach Concert BV zal ervoor zorgen dat het Royal Beach Concert een volwaardig concert is waar je de juiste concertervaring kan beleven. Ook zij vinden het jammer dat het Royal Beach Concert niet op het strand plaatsvindt, maar zijn er van overtuigd dat zij een fantastisch evenement gaan organiseren.

6. Zijn mijn gekochte tickets geldig voor het Royal Beach Concert op 27 augustus?
Ja.

7. Ik wil alleen naar het Royal Beach Concert op 27 augustus als de beloofde artiesten komen.
Royal Beach Concert BV zal, zoals toegezegd, zo snel als zij dat kunnen, eenduidig communiceren over de line-up van het Royal Beach Concert.

8. Ik heb naast de tickets ook een hotel geboekt.
De meeste hotels in de regio Den Haag, voor zover bij Royal Beach Concert BV bekend, zullen flexibel zijn in het omboeken. Daar waar u hinder van ondervindt, laat het Royal Beach Concert BV weten, zodat zij met het desbetreffende hotel in contact kunnen treden.

9. Ik heb naast de tickets ook een vlucht geboekt vanuit het buitenland.
Royal Beach Concert BV zal aangaande deze vraag persoonlijk contact met u opnemen.

10. Ik heb naast de tickets ook een bus-/treinreis geboekt.
Royal Beach Concert BV zal inventariseren om hoeveel mensen dit gaat en daar een bemiddelende rol in spelen.

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Ticketpoint klantenservice