CDA Den Haag wil referendum over Cultuurforum Spui

“Laat burger meebeslissen over megaproject”

Remco van der Ham ,

Wederom is het Cultuurforum Spui, het geplande nieuwe muziek- en danscentrum op het Spuiplein, onderwerp van discussie. Nadat het College van B & W in 2009 groen licht gaf voor de bouw van het Cultuurforum, werd begin 2011 de definitieve beslissing uitgesteld tot 2012 om verschillende mogelijkheden voor de financiering te onderzoeken. Nu laat CDA Den Haag weten een referendum te willen houden over het Cultuurforum.

“Laat burger meebeslissen over megaproject”

Wederom is het Cultuurforum Spui, het geplande nieuwe muziek- en danscentrum op het Spuiplein, onderwerp van discussie. Nadat het College van B & W in 2009 groen licht gaf voor de bouw van het Cultuurforum, werd begin 2011 de definitieve beslissing uitgesteld tot 2012 om verschillende mogelijkheden voor de financiering te onderzoeken. Nu laat CDA Den Haag weten een referendum te willen houden over het Cultuurforum.

Het definitieve besluit over de komst van het nieuwe dans- en muziekcentrum op het Spuiplein werd uitgesteld als gevolg van de bezuinigingen van het Rijk en de Gemeente Den Haag. Omdat de ambitie om het nieuwe cultuurcentrum te bouwen nog altijd aanwezig is, werd besloten om verschillende mogelijkheden voor de financiering te onderzoeken. Hierbij zou ook worden gekeken naar andere vormen van financiering uit de private sector, zoals sponsoring en partnerships. In totaal is er 187 miljoen euro begroot voor de bouw van het Cultuurforum, waarvan zo’n 100 miljoen euro voor de rekening van de Gemeente Den Haag komt. Het overige bedrag wordt betaald door het Koninklijk Conservatorium, dat ook in het nieuwe gebouw gevestigd zal worden. Ook het Residentie Orkest en het Nederlands Danstheater worden in het nieuwe Cultuurforum gevestigd.

Gezien de impact en hoge kosten van het project, wil het CDA Den Haag nu dat de Gemeente Den Haag een referendum gaat houden om de mening van de Haagse burger over het Cultuurforum te vragen. Raadslid Gert-Jan Bakker: “Wij willen van de Haagse burger horen of zij dit project een warm hart toedragen of niet, per slot van rekening gaat dit om de portemonnee van de Hagenaars en kan het project alleen succes hebben wanneer er draagvlak is onder de Haagse bevolking.” Door de bezuinigingen wil het CDA Den Haag dat er scherpe keuzes worden gemaakt. Bakker: “Het CDA wil niet voor elk voorstel een referendum op touw zetten, maar gelet op de situatie en de noodzaak van keuzes maken is dit een reële optie. Daarbij toont het gemeentebestuur dat het staat voor een open en transparante bestuursstijl en ook daadwerkelijk inspraak van burgers hoog op de agenda heeft staan.”