Besluit over dans- en muziekcentrum Spuiplein uitgesteld Besluit over dans- en muziekcentrum Spuiplein uitgesteld

In 2012 beslissing over nieuw cultuurgebouw

, Redactie 3VOOR12 Den Haag

Besluit over dans- en muziekcentrum Spuiplein uitgesteld

In 2012 beslissing over nieuw cultuurgebouw

Redactie 3VOOR12 Den Haag ,

Het definitieve besluit over de komst van het nieuwe dans- en muziekcentrum op het Spuiplein is door het College van Burgemeester en Wethouders met een jaar uitgesteld tot 2012. Dit als gevolg van de bezuinigingen van het Rijk en de Gemeente Den Haag. Het college heeft nog altijd de ambitie om het nieuwe cultuurcentrum te bouwen, maar onderzoekt nu verschillende mogelijkheden voor de financiering.

In 2012 beslissing over nieuw cultuurgebouw

Het definitieve besluit over de komst van het nieuwe dans- en muziekcentrum op het Spuiplein is door het College van Burgemeester en Wethouders met een jaar uitgesteld tot 2012. Dit als gevolg van de bezuinigingen van het Rijk en de Gemeente Den Haag. Het college heeft nog altijd de ambitie om het nieuwe cultuurcentrum te bouwen, maar onderzoekt nu verschillende mogelijkheden voor de financiering.

Door de aangekondigde bezuinigingen heeft de Gemeente Den Haag tijd nodig om de financiering voor de bouwplannen te regelen. Hierbij zal ook worden gekeken naar andere vormen van financiering uit de private sector, zoals sponsoring en partnerships. Ook is de afgelopen maanden onderzocht of de bouw van het cultuurcentrum goedkoper kan. Daarbij zijn ook de mogelijkheden en de gevolgen van een eventuele grootscheepse opknapbeurt en de instandhouding van de huidige theaters onderzocht. Op basis van deze onderzoeken heeft het college geconcludeerd dat een versoberd basisplan voor het cultuurcentrum de voorkeur heeft.

Koninklijk Conservatorium
Een van de belangrijke onderdelen van het plan is de verhuizing van het Koninklijk Conservatorium naar het Spuiplein. Het Conservatorium zal daarbij ook een groot deel van de kosten op zich nemen, namelijk 81,5 van de 187 miljoen euro die begroot is voor het versoberde basisplan. Deze kosten liggen 46 miljoen euro lager dan die van het oorspronkelijke plan. Binnenkort wordt er een raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Den Haag