Royal Beach Concert publiceert correspondentie Gemeente Den Haag

Reiche haalt uit naar Consumentenbond en gemeente

Remco van der Ham ,

Bob Reiche, organisator van het Royal Beach Concert, heeft op een afgelopen week gestart weblog correspondentie geplaatst tussen de Gemeente Den Haag en de organisatie van het Royal Beach Concert. Op het weblog vertelt Reiche uitgebreid over de redenen van verplaatsing en haalt hij hard uit naar De Consumentenbond en de Gemeente Den Haag.

Reiche haalt uit naar Consumentenbond en gemeente

Bob Reiche, organisator van het Royal Beach Concert, heeft op een afgelopen week gestart weblog correspondentie geplaatst tussen de Gemeente Den Haag en de organisatie van het Royal Beach Concert. Op het weblog vertelt Reiche uitgebreid over de redenen van verplaatsing en haalt hij hard uit naar De Consumentenbond en de Gemeente Den Haag.

Op het weblog heeft Reiche de ontwikkelingen rondom de verplaatsing van het Royal Beach Concert (RBC) in een tijdlijn gezet. Daarbij laat Reich weten dat er in de week van maandag 16 mei, een week voor de opbouw van het evenement, “enkele onverwachte zaken naar boven kwamen”. Ook geeft Reiche toe dat de kaartverkoop met zo’n 15.000 verkochte kaarten ver onder de target van 25.000 kaarten zat, al verwachtte de organisatie deze target nog wel te kunnen halen.

Hoewel eerder in een e-mail van Fats Schumans (Gemeente Den Haag) aan de organisatie van het RBC werd verklaard dat de gemeente het strand mag verhuren, krijgt de organisatie op woensdag 18 mei een e-mail dat er wel degelijk een overeenstemming dient te zijn tussen het RVOB (de Staat, eigenaar van het strand) en RBC voordat de gemeente een vergunning kan verlenen. “Nu wij kennis hebben van het feit dat de staat (privaatrechtelijk) gerechtigd is toestemming te verlenen voor het gebruik van de grond, lees het strand, zullen we zorgvuldigheidshalve in de vergunning erop moeten wijzen dat voor het gebruik van de grond ook nog toestemming nodig is van de eigenaar”, aldus Schumans in een e-mail aan de organisatie.

Een dag later, donderdag 19 mei, krijgt het RBC te horen dat het ingeleverde bereikbaarheidsplan te weinig concreet is en wordt er om een nieuw vervoersplan gevraagd. Dit, samen met de uitblijvende overeenstemming met het RVOB, zorgt ervoor dat Paul Verhoeff (Gemeente Den Haag) op vrijdag 29 mei Bob Reiche per telefoon mededeelt dat er “een negatief vergunningadvies dreigt”. Later die dag belt Reiche met Marjolein de Jong (wethouder Cultuur en Citymarketing) om haar op de hoogte te stellen van de problemen en het voornemen om het evenement te verplaatsen. De Jong geeft tijdens dat gesprek aan dat verplaatsing niet meer mogelijk is.

Op maandag 23 mei heeft Reiche ’s ochtends een gesprek met Paul Verhoeff en Unico Glorie (extern adviseur van het RBC) waarin wordt geconcludeerd dat er weinig andere keuze is dan verplaatsing van het evenement. Later die dag heeft Reiche opnieuw telefonisch contact met De Jong en ook met Ernst van den Berg (directeur Citymarketing), waarbij opnieuw wordt aangedrongen op doorgang van het RBC.

In een gesprek tussen de organisatie van het RBC en de Gemeente Den Haag, op dinsdag 24 mei, geeft Ernst van den Berg aan dat het evenement door moet gaan en hij er alles aan wil doen om de problemen op te lossen. Reiche geeft hierbij aan dat de leveranciers al op vrijdag 20 mei zijn ingelicht over de verplaatsing van het evenement. Het dringende verzoek om het evenement te verplaatsen naar de datum van het geannuleerde Beatstad volgt, net als het voorstel om de communicatie naar buiten toe over de verplaatsing af te stemmen. Op woensdag 25 mei wordt er een, met de Gemeente Den Haag afgestemd, persbericht uitgegeven waarbij als reden voor de verplaatsing “organisatorische en logistieke problemen” wordt genoemd. Al snel blijkt echter dat de nieuwe datum niet haalbaar is, mede door de drukke tourschema’s van de artiesten.

Gebruiksrecht Scheveningse strand
Reiche laat op het weblog weten het erg vreemd te vinden dat er bij de Gemeente Den Haag, tot kort voor het evenement, geen kennis was over afspraken tussen de gemeente den het RVOB over de exploitatie van het Scheveningse strand. Volgens Reiche is er meerdere malen bij het RVOB verzoek gedaan om de criteria voor het gebruik van het Scheveningse strand kenbaar te maken, maar deze zijn volgens Reiche genegeerd. Pas enkele dagen na het besluit om het evenement te verplaatsen, zijn er nieuwe afspraken gemaakt tussen het RVOB en de Gemeente Den Haag over het gebruikrecht van het strand.

De Consumentenbond
Bob Reiche haalt ook hard uit naar De Consumentenbond. “De bond stelt zich doofstom op in de onderhandelingen met het Royal Beach Concert. Vanaf dag één heeft het RBC aangegeven dat restitutie niet haalbaar is doordat het restant ticketgelden in de vorm van aanbetalingen bij leveranciers en artiesten staat geparkeerd.” Reiche laat tevens weten dat het verlenen van restitutie gelijk staat aan het annuleren van het concert, en bij annulering verliest het RBC het recht op restitutie van de aanbetalingen aan leveranciers en artiesten. “Verplaatsing is in deze situatie dus helaas het enige wat wij onze kopers kunnen bieden.” Reiche verwijt de Consumentenbond enkel bezig te zijn met een eigen reclamecampagne over de rug van het RBC. “Wij vechten nog steeds hard voor een nieuwe datum maar de bond lijkt alleen interesse te hebben in haar eigen gelijk.” De correspondentie tussen de organisatie van het RBC en de Consumentenbond staat gepubliceerd op het weblog.

De Consumentenbond laat via de persvoorlichting weten zich niet te herkennen in de berichtgeving op het weblog van Bob Reiche. “Hij is wel erg volhardend in het verdraaien van de feiten. Ons uitgangspunt is en blijft het recht op geld terug voor de consument die dat wil. De organisatie van het RBC heeft daar nooit over willen praten, omdat restitutie geen optie zou zijn aangezien het geld is gebruikt voor aanbetalingen aan leveranciers en artiesten. Het is goed als de organisatie bezig is met een nieuwe datum, maar het is nu half augustus en er is nog altijd geen alternatief geboden. De consument heeft gewoon recht op geld terug.” Op dit moment is de Consumentenbond bezig met een nieuwe rechtszaak. “We zijn nu druk bezig met de voorbereidingen met een zaak bij de voorzieningenrechter. We hopen deze week met de datum voor de zitting te komen.”

Reactie van Gemeente Den Haag
Wethouder De Jong laat via haar woordvoerster weten zich niet volledig te herkennen in de berichtgeving van Bob Reiche op het weblog. “Het verhaal is wel heel erg selectief. Er staan op zich geen onwaarheden in, maar er missen wel een heleboel dingen.” Wat er dan precies mist aan informatie wordt in het midden gelaten. “Wij hebben er inmiddels alles wel over gezegd. Dat Bob Reiche met deze informatie naar buiten wil komen, moet hij zelf weten.” De subsidie die de Gemeente Den Haag had verstrekt aan het RBC is inmiddels teruggevorderd. “Het gaat natuurlijk om gemeenschapsgeld, en wij moeten goed in de gaten houden dat dit goed wordt besteed. Ze hebben tot het eind van de maand om het geld terug te betalen.” De organisatie van het RBC zegt nog altijd bezig te zijn met een vervangende datum en locatie, maar in Den Haag zal dat hoogstwaarschijnlijk niet zijn. “Nadat wij in de krant lazen dat het RBC mogelijk naar Almere ging, hebben we gevraagd wat nu precies de bedoeling was. Hier hebben wij echter nooit een reactie op gehad. Er is in ieder geval bij ons niets bekend over een eventuele nieuwe datum of locatie.”