Marjolein de Jong (D66) nieuwe wethouder Cultuur

Ook portefeuille Citymarketing naar D66

Remco van der Ham ,

PvdA, VVD, D66 en CDA hebben vandaag overeenstemming bereikt over het coalitieakkoord 2010-2014 van de gemeente Den Haag. Vanmiddag werd hierover een persconferentie gegeven op het stadhuis. Hier werd duidelijk dat Marjolein de Jong van D66 de nieuwe wethouder van Cultuur zal gaan worden. Frits Huffnagel (Citymarketing) van de VVD zal niet terugkeren als wethouder.

Ook portefeuille Citymarketing naar D66

PvdA, VVD, D66 en CDA hebben vandaag overeenstemming bereikt over het coalitieakkoord 2010-2014 van de gemeente Den Haag. Vanmiddag werd hierover een persconferentie gegeven op het stadhuis. Hier werd duidelijk dat Marjolein de Jong van D66 de nieuwe wethouder van Cultuur zal gaan worden. Frits Huffnagel (Citymarketing) van de VVD zal niet terugkeren als wethouder.

Op de website van de VVD laat Huffnagel weten zeer teleurgesteld te zijn. “De afgelopen vier jaar is er zeer veel bereikt. Samen met vele anderen is het gelukt al het mooie van Den Haag beter voor het voetlicht te brengen, zowel nationaal als internationaal. Dan is het natuurlijk zuur wanneer je je werk niet kunt afmaken.” De VVD zal in het nieuwe college twee wethouders leveren, ten opzichte van drie in het vorige college. Sander Dekker (Financiën) en Peter Smit (Verkeer) zullen wel plaatsnemen in het nieuwe college. Of Huffnagel in de gemeenteraad blijft laat hij in het midden. “Ik weet dat ik het grote aantal voorkeurstemmen te danken heb aan mensen die mij graag door zagen gaan als wethouder. Aan die wens kan ik nu dus niet voldoen. De aankomende weken zal ik mij inzetten om de VVD aan een overwinning te helpen op 9 juni. Daarna zal ik mij beraden op mijn toekomst.” Een overstap naar de landelijke politiek lijkt daarbij niet uitgesloten.

Bezuinigingen op cultuur
In de nieuwe coalitieperiode wordt 12,8 miljoen euro bezuinigd op de structurele subsidies voor cultuur en media. In het coalitieakkoord staat te lezen dat ”van cultuurinstellingen mag worden verwacht dat zij voorzien in een behoefte onder de bevolking en dat ze in staat zijn voldoende eigen inkomsten te genereren”. De gemeente doet tevens “een appèl op de cultuurinstellingen om met minder geld hun activiteiten op niveau te houden en te blijven vernieuwen”. Ook staat in het coalitieakkoord dat de kandidatuur voor Europese Hoofdstad 2018 wordt voortgezet, net als het bestaande beleid voor broedplaatsen. “Wij ondersteunen kunstenaars in het vinden van een broedplaats. Broedplaatsen zijn per definitie tijdelijk, zowel qua locaties als qua bewoners.”

Ook het Popmuseum is opgenomen in het coalitieakkoord. “Het particuliere initiatief voor een Popmuseum juichen wij toe. Wij bieden de initiatiefnemers welwillend ondersteuning bij het vinden van een locatie.” Eind 2010 wil het college beslissen over het Cultuurforum Spui. “Er ligt een ambitieus plan voor het Cultuurforum Spui, een dans- en muziekcentrum als huisvesting van het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest, de Gastprogrammering en het Koninklijk Conservatorium. Eind 2010 legt het college een voorstel voor aan de gemeenteraad.

Den Haag als popstad
De nieuwe coalitie heeft in het coalitieakkoord het voornemen om de positie van Den Haag als dé popstad te versterken. “Den Haag heeft al jaren een reputatie als popstad. Vooral jongeren worden aangesproken door popmuziek. Dit maakt Den Haag interessanter als woon- en studiestad voor jonge mensen. Daarom willen we de popcultuur laten uitgroeien tot een ijzersterk Haags handelsmerk. Wij steunen kleine podia en festivals, zoals de zogeheten PopHotSpots, en bieden waar mogelijk meer ruimte in het vergunningenbeleid.”

College Den Haag (2010-2014)
Het Haagse college voor de periode 2010-2014 ziet er als volgt uit: Marjolein de Jong (D66 - Cultuur, Broedplaatsen, Ruimtelijke Ontwikkeling en Internationaal Profiel/Citymarketing), Ingrid van Engelshoven (D66 - Onderwijs, Bibliotheken), Karsten Klein (CDA - Sport, Welzijn en Jeugd), Sander Dekker (VVD - Financiën en Stadsbeheer), Peter Smit (VVD - Verkeer en Vervoer), Marnix Norder (PvdA - Wonen, Ruimtelijke Ordening en Integratie), Henk Kool (PvdA - Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie) en Rabin Baldewsingh (PvdA - Volksgezondheid, Duurzaamheid, Archeologie, P&O en ICT).