3VOOR12 Den Haag: PVV Den Haag: “Subsidie Paard van Troje per direct intrekken”

Haags poppodium verder als museum

3VOOR12 Den Haag Remco van der Ham ,

Gisteravond maakte het Haagse podium Paard van Troje bekend de statuten per direct te veranderen en verder te gaan als ‘muziekmuseum zonder vaste collectie’. Aanstaande zaterdag wordt de eerste expositie “Hollandse Meesters” geopend. De PVV Den Haag stelt vandaag vragen in de raadsvergadering en pleit zelfs voor onmiddellijke stopzetting van de subsidie van het Paard van Troje.

Haags poppodium verder als museum

Gisteravond maakte het Haagse podium Paard van Troje bekend de statuten per direct te veranderen en verder te gaan als ‘muziekmuseum zonder vaste collectie’. Aanstaande zaterdag wordt de eerste expositie “Hollandse Meesters” geopend. De PVV Den Haag zal vandaag vragen stellen in de raadsvergadering en pleit zelfs voor onmiddellijke stopzetting van de subsidie van het Paard van Troje.

In een persbericht laat directie en bestuur van het Paard weten dat inhoudelijke noodzaak om verder te gaan als museum al een tijdje leeft bij het podium. “Het rigide beeld van een poppodium als passief platform voor muziek, voldoet niet meer aan het hedendaags beperkter wordende culturele kader. Een koerswijziging is nodig om de muziekcultuur van noodzakelijke voeding te blijven voorzien.” Ook laat men weten dat het mooi is meegenomen dat in 2011, zoals bij alle collega-musea, slechts 6 procent BTW in de prijs van de toegangskaartjes hoeft te worden doorberekend aan het publiek.

Naar aanleiding van het besluit van het Paard van Troje om de statuten te veranderen heeft de PVV schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W. De PVV laat weten zich te ergeren aan de manier waarop het Paard van Troje profiteert van hun valse concurrentiepositie ten opzichte van de andere horeca in de Haagse binnenstad. “Het Paard ontvangt, vanwege haar status als poppodium, per jaar minimaal ruim 1,3 miljoen euro belastinggeld van de Haagse burger, terwijl horecaondernemingen, net als kunst- en cultuurinstellingen, geen subsidie horen te ontvangen”, aldus Machiel de Graaf, PVV-raadslid. “Nu vormt het Paard zich schielijk om tot een zogenaamd museum, met als enige doel zich te onttrekken aan de BTW-verhoging op kunst en cultuur, en dat is laakbaar en arrogant.”

De PVV vraagt daarbij hoeveel subsidie het Paard van Troje de afgelopen jaren heeft ontvangen en hoeveel procent dat is van de totale inkomsten van het Paard. Ook vind de PVV dat het Paard van Troje “eigenlijk een horecaonderneming is, en dientengevolge geen subsidie hoort te ontvangen, omdat daarmee eigenlijk valse concurrentie tegenover de omliggende horeca en andere horecagelegenheden in Den Haag en Scheveningen wordt gepleegd?”

De omvorming van het Paard tot museum ziet de PVV als gekunsteld. “Deze omvorming is slechts gericht op het ontduiken van een BTW-verhoging en daarmee moreel verwerpelijk, mede gezien de riant gesubsidieerde status van het Paard.” Tot slot pleit de PVV voor het opnieuw overwegen en zelfs voor het per direct intrekken van de subsidies voor het Paard van Troje. De door de PVV Den Haag gestelde vragen worden vanmiddag behandeld in de gemeenteraadsvergadering.