"Plokaal: voor een lokale en persoonlijke muziekbranche"

Eerste netwerkborrel levert een vruchtbare en gezellige middag op

Tekst: Meindert Bussink en Robbie van Zoggel | Beeld: Sarah Oranje ,

Afgelopen zondag organiseerde 3VOOR12/Amsterdam voor de eerste maal in haar bestaan de Nieuwjaars- & Netwerkborrel voor de Amsterdamse muziekbranche. Vijf spelers uit het veld stellen zichzelf voor en soebatten met ons en de aanwezige bezoekers eens en public over de identiteit en rol van 3VOOR12/Amsterdam in het licht van de toekomst.

Eerste netwerkborrel levert een vruchtbare en gezellige middag op

Afgelopen zondag organiseerde 3VOOR12/Amsterdam voor de eerste maal in haar bestaan de Nieuwjaars- & Netwerkborrel voor de Amsterdamse muziekbranche. Om onze identiteit eens kritisch tegen het licht te houden en ons openlijk af te vragen wat onze rol zou kunnen of moeten zijn in het veranderende medialandschap, nodigden we een aantal sprekers uit om daarover met ons en de aanwezige bezoekers eens en public te soebatten.

Zo sprak Jasper van Vugt (Radio Mortale/OOR) over de begindagen van 3VOOR12/Amsterdam, gaf  Jack Pisters (Music Matrix/Conservatorium Amsterdam) ons een kijkje achter de schermen van het Conservatorium, wist Pim Betist (Africa Unsigned/Sellaband) ons te inspireren over het in beweging krijgen van een massa met dit filmpje en enthousiasmeerde Ron van der Sterren (3VOOR12 FIY) de aanwezigen over het participatie-video-verslaggeving platform Film It Yourself en trakteerde ons zelfs met een eigen Amsterdamse versie van FIY.

De middag wordt door onze eigen redactie ingeleid met hoofdredacteur Meindert Bussink. Hoe ziet de Amsterdamse redactie haar journalistieke rol voor de komende jaren in een snel veranderend (nieuwe) medialandschap? "3VOOR12/Amsterdam wil plokale muziekverhalen vertellen die actueel en journalistiek zijn. 3VOOR12/Amsterdam is en blijft een website over lokale muziek en wil met een onverminderde persoonlijke en lokale focus meegaan in die technologische ontwikkelingen". De aandacht zal zich meer en meer verplaatsen van tekstgebonden journalistiek naar visuele content. De huidige videoverslaggeving wordt uigebreid met nieuwe formats en concepten, toegespitst op de opvolgers van laptops en smartphones. 

Ook journalist en radiomaker Jasper van Vugt is zich bewust van deze veranderingen. Als een van de eerste redacteuren van 3VOOR12/Amsterdam heeft hij de site zien ontwikkelen tot een belangrijke speler in de muziekjournalistiek. De mogelijkheden om de Amsterdamse scene in een vroeg stadium in kaart brengen zijn met internet groter dan ooit en hierin kan 3VOOR12/Amsterdam zich verder onderscheiden ten opzichte van andere media.

Jack Pisters, eigenaar van muziekstudio Music Matrix en studieleider van de opleiding Popmuziek aan het Conservatorium Amsterdam, onderstreept hoe belangrijk en bijzonder de aandacht voor beginnende muzikanten kan zijn. 3VOOR12/Amsterdam kan hierin een sleutelpositie vervullen door bands vanaf het eerste uur te volgen, om dan een rijke documentatie aan te leggen van groepen die later (inter)nationaal doorbreken.

Pim Betist, eerder al initiatiefnemer van het crowdfunding-concept Sellaband, praat over zijn nieuwe kindje Africa Unsigned, dat bands financiert met hulp van het publiek uit de nog altijd te onderbelichte Afrikaanse muziekindustrie. Met een video van een gek dansende man die binnen 5 minuten een volle weide gek dansende volgers verzameld, legt Betist uit hoe je vanuit een gedurfde eenmansactie een massaal publiek ergens toe kan bewegen. Met Africa Unsigned past hij deze truc op een idealistische manier toe zodat Afrikaanse artiesten met publiekdonaties hun eerste album op kunnen nemen. Van een doorslaand succes wil hij nog niet spreken, want "educating the mass is a bitch". Het publiek is dommer dan je denkt, aldus Betist, maar geduld is een schone zaak. De zaal moet dit punt even laten bezinken.

Ron van der Sterren komt als laatste spreker in de rij naar voren en haakt hier meteen op in. Waarom zou je het publiek onderschatten? Na de Youtube-revolutie is de massa immers assertiever en gretiger dan ooit in datgene wat men wil consumeren en wordt meer en meer geconsumeerde content zelf geproduceerd. Van der Sterren's passie hiervoor is duidelijk en borrelt dan ook al een paar jaar op een volgende stap in de evolutie van de doe-het-zelf-media. "Leg de traditionele en relatief dure concertregistratie naast de eindeloze stroom aan zelfgeschoten videobeelden uit het publiek en je komt tot een geheel nieuw format: Film It Yourself". Een schone hoge kwaliteit-geluidsopname van het concert volstaat om de grenzeloze aantal beeldopnames aan elkaar te koppelen. Inmiddels is het format van de grond en uitgetest op ondermeer Pinkpop en Lowlands, en is de tijd rijp om op grotere schaal toe te gaan passen.

Bij het aansluitende optreden van Kashmere Hakim wordt het experiment met vijf filmende iPhone-eigenaars meteen ingezet en beleeft Film It Yourself zijn primeur bij de lokale redacties van 3VOOR12. Een uur later, terwijl de zaal nog midden in de naborrel zit, twittert van der Sterren dat het concert online staat. Dit smaakt naar meer, evenals de netwerkmiddag, die de koppen uit de Amsterdamse muzieksector op een nuttige en aangename manier bij elkaar weet te steken.