Hoe is het met…? Vondelpark Openluchttheater

Theater met sluiten bedreigd

Tekst: Jennifer Boomkamp, ,

Het Vondelpark Openluchttheater staat synoniem aan zomermiddagen en -avonden met muziek, dans en theatervoorstellingen. Maar nu dreigt de subsidie gehalveerd te worden en zou afgelopen zomer wel eens de laatste keer geweest kunnen zijn dat we naar het theater konden gaan. Een gesprek met David Vos, medewerker van het theater.

Theater met sluiten bedreigd

Het Vondelpark Openluchttheater staat synoniem aan zomermiddagen en -avonden met muziek, dans en theatervoorstellingen. Maar nu dreigt de subsidie gehalveerd te worden en zou afgelopen zomer wel eens de laatste keer geweest kunnen zijn dat we naar het theater konden gaan. Een gesprek met David Vos, medewerker van het theater. Wordt de subsidie nu definitief gehalveerd? “Nee, het is nog maar een advies van de Amsterdamse Kunstraad, dus het is nog niet een definitief besluit.” Wat gaat er nu gebeuren? “Op 8 oktober wordt er een concept van het Kunstenplan gepresenteerd door het college van Burgemeester & Wethouders (B&W). Dan is het nog steeds niet definitief dat de subsidie gehalveerd gaat worden. Daarna volgt een inspraakronde, waarbij we zelf gehoord worden over het behoud van het theater. In december wordt er definitief besloten over de subsidie.” Het Openluchttheater is bezig met een handtekeningenactie. Wat gaat er met die handtekeningen precies gebeuren? “We zijn van plan om die handtekeningen aan te bieden aan de gemeente. Dat gaan we op 13 oktober doen. Dan is er namelijk een hoorzitting over het concept. We hebben een paar dozen vol handtekeningen, die zullen we daar afgeven.” Denkt u dat de handtekeningen een impact zullen hebben op het besluit? “Dat kan ik niet zeggen, het blijft natuurlijk een publieksactie! Net als andere handtekeningenacties kun je nooit helemaal zeker weten of ze invloed zullen hebben.” Zijn er nog vervolgacties gepland? “We gaan eerst afwachten wat het definitieve besluit gaat worden over de subsidie. Dan gaan we bepalen wat we verder nog kunnen doen om te zorgen dat het besluit veranderd wordt.” Mocht de subsidie definitief gehalveerd worden, wat gaan jullie doen? “Dan gaat het Openluchttheater sluiten; we kunnen dan helaas niet verder meer gaan.” Dus afgelopen zomer kon wel eens de laatste zomer zijn dat het theater open was? “Ja, dat zou heel goed kunnen.” Tekst: Jennifer Boomkamp