Toekomstmuziek, gemeentepolitiek

Een stemwijzer

Gerrit Jonkhout, ,

De Gemeenteraadsverkiezingen zijn 7 maart aanstaande. 3voor12/Amsterdam maakt voor jou de balans op en kijkt vooruit. Waar kunnen we de politieke partijen op afrekenen en wie of wat heeft het beste voor met de Amsterdamse popmuziek? Wat zijn de problemen, wat zijn de daden, wat zijn de beloftes?

Een stemwijzer

In samenwerking met 3voor12 nationaal maken alle lokale 3voor12 redacties een stemwijzer om je in deze zwevende tijd te helpen een keuze te maken. De komende tijd houdt 3voor12/Amsterdam je op de hoogte van wat er politiek speelt. We zetten eerst de issues in de popmuziek op een rijtje. Dat doen we aan de hand van vragen aan een Podium en een oefenruimte, die misschien niet exemplarisch zijn voor iedereen, maar het geeft wel redelijk goed weer tegen welke problemen je aan kan lopen als je in de plaatselijke popmuziek bezig bent. Om duidelijk te krijgen welke problemen er spelen, onderwerpen we Dierck Roossen van podium Overtoom 301 en Paul Wissink van de oefenruimtes Jam Studio’s aan een interview. Beiden maakten ze de afgelopen tijd een hectische tijd door en ze hopen snel weer in rustiger vaarwater terecht te komen. Broedplaats Overtoom 301 is van plan hun pand te kopen en daarmee de toekomst veilig te stellen en hun eigen invulling te geven aan de programmering. Jam Studio's is een oefenruimtecomplex met twee locaties: Haarlemmerweg 315 (tegenover het Westerpark) en het voormalige AMP pand (overgenomen na faillissement) aan de KNSM Laan 13. Die laatste locatie is na een grote renovatie in oktober 2005 weer open gegaan. We vragen aan Roossen en Wissink onder andere wat zij van de huidige situatie binnen de Amsterdamse popmuziek vinden en wat de politieke partijen er aan zouden kunnen verbeteren. 3voor12/Amsterdam: Hoe is de huidige situatie in de popmuziek in de stad? Voor welke problemen staan jullie zelf? Heeft de politiek jullie geholpen er weer boven op te komen en zo ja, welke partijen hebben zich daarvoor ingespannen? Dierck Roossen: “Nadat we zes jaar in onzekerheid hebben gezwoegd, lijken we een belangrijke plek voor deze stad te zijn geworden. Na jaren van onderhandelen voor een contract over een lange termijn oplossing, kwam stadsdeel Oud-West niet verder dan een tienjarig contract. We verschilden compleet van mening met betrekking tot achterstallig onderhoud, ook dat we al die tijd over erfpacht zouden praten werd doodgezwegen. Sterker nog begin oktober werd ons kenbaar gemaakt dat we doorverkocht zouden worden door een woning corporatie. Groen Links en Leefbaar Oud-West hebben daar een motie tegen ingediend, waardoor ons een mogelijkheid tot inspraak werd gegeven. Het besluit van het DB werd teruggedraaid, mits we er met hun uit zouden komen. Begin december kregen wij te horen te horen dat we maar twee maanden te tijd kregen om uit de erfpacht onderhandelingen te komen. Nu hebben wij nog anderhalve maand de tijd om het financieel rond te krijgen lukt dat ons? Misschien wellicht, maar kunnen we onze doelstelling nog wel behouden? Dat kunnen wij, maar niet alleen. Daar hebben we ook het publiek voor nodig.” Paul wissink: “De huidige situatie is uiteenlopend. Met de Jam Studio’s in Stadsdeel Westerpark gaat het goed en in Stadsdeel Zeeburg is de toestand stabiel na de renovatie en het faillissement van het AMP gebouw. Over dat politiek ons geholpen heeft om er boven te komen kunnen we kort zijn: geen van de partijen.” 3voor12/Amsterdam: Krijgen jullie subsidie, zo ja van wie en bij wie moet je zijn voor vergunningen? Dierck Roossen: “Vereniging EHBK is de overkoepelende organisatie van de oude filmacademie. In 2005 heeft zij een DMO subsidie gekregen. In 2003 is het pand op een niet nader te benoemen niveau met een flinke dot geld door Broedplaats Amsterdam tot warm, droog en veilig verbouwd. Een aantal leden van de vereniging is ook rechtspersoon. Van deze verenigingen en stichtingen ontvangt een klein aantal subsidie, of heeft een aanvraag lopen. Dit gaat om kleine percentages van de totale kosten. OT 301 wordt voornamelijk op autonome wijze draaiende gehouden. De vergunningen zijn een verhaal apart. We hebben al die tijd met het stadsdeel te maken gehad, als eigenaar van ons eerst gekraakte, later gehuurde en nu te koop aangeboden gebouw. Als we het weer aan kunnen kopen is het stadsdeel weer alleen gemeente.Tot nu toe hebben de afdelingen Bouw en Wonen en de horeca afdelingen gezegd dat "we er wel uitkomen'' met de benodigde vergunningen.We draaien nu al een tijd met 'verbale vergunningen'. De vrees is nu, dat als zij eenmaal eigenaar -af zijn, zij ons op het gebied van vergunning heel moeilijk maken. Misschien is die vrees ongegrond, maar waarom krijgen we niks definitiefs in handen?” Paul Wissink: “We krijgen geen subsidie en voor vergunningen zijn we afhankelijk van de Gemeente Amsterdam.” 3voor12/Amsterdam: Hoe vindt je de huidige situatie binnen de Amsterdamse popmuziek, en welke eventuele verbeteringen zouden er aangebracht kunnen worden? Dierck Roossen: “Wat wij ondervinden is dat er hele scenes zijn die geen plek vinden in de hoofdstad. Dit zijn bandjes, maar ook bezoekers. Er gebeuren echter hele interessante in de lokale popmuziek, en niet alleen in Amsterdam. Vooral in de uitwisseling en samenwerking tussen de bands gebeurt er veel. Maar de samenwerking tussen podia, tijdschriften en andere instanties laat te wensen over. Het lijkt erop dat er een soort generatiekloof is tussen organisaties. Jammer dat iedereen zo veel energie kwijt is aan de rompslomp van zijn of haar eigen project. Samenwerkende podia of organisaties kunnen namelijk leuke dingen doen en veel bereiken. Kijk maar naar de festivals die stad kent. Dat werkt wel, alleen is het soms heel duidelijk voor één soort publiek, namelijk dat met geld.” Paul Wissink: “In plaats van te kijken naar grote projecten zoals een muziek centrum in Amsterdam-Oost zou men beter moeten kijken naar de huidige situatie en die verbeteren. In 1991 begonnen met het verhuren van een vijftal oefenruimten heeft Jam Studio's momenteel 22 oefenruimten verdeeld over twee vestigingen, waaronder het voormalig AMP, dat na vijf maanden verbouwen weer open is gegaan en door de bands als een repetitie walhalla wordt genoemd.” 3voor12/Amsterdam: Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst en hoe kan de politiek daar aan bijdragen? Dierck Roossen: “Ja, het wordt een moeilijke periode, voor OT 301 in ieder geval wel. En als we onze doelstellingen om laagdrempelig te zijn willen bewaren zeer zeker. We kopen een gebouw waaraan twaalf jaar geen onderhoud is gepleegd, maar dan ook echt helemaal niks. Daarnaast is het wel lastig ook nog een streven te hebben om iets tofs te doen of aan te bieden en dat persoonlijk te financieren. Vaak sta je dat op vrijwillige basis uit te voeren. Waar de politiek aan kan bijdragen is open na te blijven denken, en niet alles commercieel uit willen leggen. Het Amsterdamse broedplaats beleid schijnt een succes te zijn. Misschien ga ik ook maar rollende munt op het dak zetten net als de belasting dienst,en misschien zou iedereen dat moeten doen.” Paul Wissink: “Moeilijk, refererend naar antwoord drie zou de politiek moeten kijken naar de huidige locaties in plaats van te investeren in nieuwe projecten.”