TivoliVredenburg: structureel 1 miljoen begrotingstekort plus huurverhoging

Geluidslek kost 300.000 euro, aanpassingen aan gebouw nog eens 2,8 miljoen

Ingmar Griffioen ,

TivoliVredenburg kampt dit openingsjaar al met een begrotingstekort van € 1,7 miljoen. Volgend jaar loopt dat op naar 2,5 miljoen en vanaf 2016 rekent het Utrechtse popcomplex op een structureel tekort van 1 miljoen. De kosten voor oplossing van het geluidslek in de Hertz-zaal bedragen eenmalig 300.000 euro. Daarnaast moeten er voor circa 2,8 miljoen aanpassingen aan het nieuwe muziekgebouw worden uitgevoerd. De gemeente tekent voor de 'eenmalige begrotingstekorten' en berekent de 2,8 miljoen door in de huur. Het verplaatsen van concerten gaat TivoliVredenburg nog eens een miljoen euro kosten. Wie daar voor opdraait is nog niet duidelijk.

Bovenstaande bleek uit de zojuist in de raad gepresenteerde Tussenrapportage TivoliVredenburg, waarin het Utrechtse college van B en W de uitkomsten van het geluidsonderzoek (en mogelijke oplossingen) uit de doeken deed. De wethouders Everhardt (Stationsgebied) en Jongerius (Cultuur) en directeur Frans Vreeke van TivoliVredenburg waren hierbij in het nieuwe Stadskantoor aanwezig. Vorige week lekte (via Henk Westbroek) uit dat het in juni opgeleverde muziekgebouw door het geluidslek tegen elf miljoen aan extra kosten opliep. Ook beweerde de oud-politicus dat er jaarlijk 1,5 miljoen aan exploitatiekosten bij zou moeten, vanwege een foute berekening van de loonkosten. De cijfers liggen iets anders, maar de rook duidde zeker op vuur bij het al 150 miljoen kostende prestigeproject. De gemeente stelt vandaag dat de juridische schuldvraag omtrent het geluidslek nu niet aan de orde is, maar dat het oplossen van de constructiefout prioriteit krijgt.

TE WEINIG SPONSORING
Het college wil de begrotingstekorten van dit en volgend jaar dichten met eenmalige bijdragen en vraagt daarvoor geld aan de gemeenteraad. Het voorziene structurele tekort van 1 miljoen (zo schat TivoliVredenburg vanaf 2016 in) is zorgwekkender. Dat zijn kosten voor het gebouw (onderhoud en energie) en door 'teruglopende subsidies'. Een belangrijke oorzaak van het probleem ligt volgens het schrijven in achterblijvende sponsorwerving. Die was duidelijk veel te rooskleurig voorgesteld: "Van de benodigde € 9 miljoen, zoals geformuleerd in het investeringsbesluit, is tot nu toe € 3,9 miljoen binnen gehaald." Er zijn ook meevallers, volgens de rapportage is TivoliVredenburg "positief uit de startblokken gekomen: In 2014 worden hogere inkomsten verwacht ter waarde van € 600.000, oplopend tot rond € 1 miljoen in 2016." Ook zouden dit jaar 190.000 (27%) meer bezoekers ontvangen zijn dan was geraamd.

GELUIDSLEK
De grootste oorzaak van de geconstateerde geluidsoverdracht zit in de kolommen tussen popzaal Ronda en kamermuziekzaal Hertz. De oplossing zou zijn om veren aan te brengen in deze kolommen. Dat kost rond de € 300.000 en gebeurt vanaf begin januari 2015. Daarna moet een nieuwe meting volgen, waarin ook de geluidsoverdracht tussen de jazz-zaal en de kamermuziekzaal mee wordt genomen. "Gezien het belang van de popzaal voor de exploitatie van TivoliVredenburg, is aan het oplossen van dit geluidsprobleem voorrang gegeven." Dit brengt wel extra kosten met zich mee voor het verplaatsen en afzeggen van concerten. TivoliVredenburg raamt die kosten voorlopig op € 400.000 in 2014 en € 600.000 in 2015. "Er wordt nog juridisch vastgesteld wie aansprakelijk is voor deze kosten."

AANPASSINGEN EN HUURVERHOGING

Daarmee is de kous nog niet af. De aannemer zou na overdracht van het gebouw aangetroffen 'opleverpunten grotendeels hersteld' hebben, maar 'tijdens het gebruik van het gebouw bleek dat er eenmalige aanpassingen nodig zijn zodat TivoliVredenburg optimaal kan functioneren'. Volgens de gemeente is dat 'voor een complex gebouw zoals dit, niet vreemd'. De aanpassingen betreffen zaken als extra beveiligingscamera’s, aanpassing aan de brandmeldinstallaties, liften, verlichting en klimaatbeheersing. Het gaat om eenmalige investeringen van circa € 2,8 miljoen, die worden doorberekend in de huur. Dat resulteert in een jaarlijkse huurverhoging van circa € 130.000, waarbij 'afgesproken is dat de gemeente de eerste tien jaar garant staat voor huurverhogingen, die niet in de exploitatie van TivoliVredenburg op te vangen zijn'. Concreet: Utrecht betaalt de verhoging 'in ieder geval de komende twee jaar'. Over twee jaar wordt gekeken of TivoliVredenburg de kosten zelf kan opvangen.

Cultuurwethouder Margriet Jongerius liet eerder deze maand in de gemeenteraad weten dat de rekening van de tegenvallers niet aan de rest van de Utrechtse culturele sector gepresenteerd zal worden.

  • Persbericht gemeente Utrecht over tussenrapportage 'TivoliVredenburg: vliegende start laat potentie en opgave zien
  • Reactie directeur Frans Vreeke op het persbericht: "Een nieuw en complex gebouw als dat van TivoliVredenburg ontkomt helaas niet aan opstartproblemen en kinderziektes. Hierdoor zijn de kosten nu hoger dan eerder gedacht."