#ADE13: ADE directeur Richard Zijlma krijgt de Frans Banninck Cocq penning

Video: burgemeester Eberhard van der Laan overhandigt penning tijdens het officiële ADE openingsfeest

Stephan van Peursem ,

De stad Amsterdam heeft ADE-directeur Richard Zijlma tijdens het officiële openingsfeest van het festival de Frans Banninck Cocq Penning toegekend. Zijlma ontving de penning uit handen van burgemeester Eberhard van der Laan. De penning is ingesteld op 29 oktober 1996 en wordt toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam gedurende een periode van tenminste tien jaar. Het betreft personen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comité's en stichtingen zitting hebben gehad en op die wijze veel voor Amsterdam hebben betekend.
Bekijk de uitreiking van de penning hieronder.