Podium De Nieuwe Oogst per direct dicht

Rotterdams urbanpodium pas afgesneden door RRKC

Atze de Vrieze ,

Urbanpodium De Nieuwe Oogst is dicht. Het Rotterdamse podium ziet zich de pas afgesneden door een negatief advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. "De Stichting Urban Arts & Culture / De Nieuwe Oogst is kort na het gereedkomen van de verbouwing van het podium in de Maassilo en de daarop volgende opening van het podium in september vorig jaar in heel zwaar weer terechtgekomen door tegenvallende bezoekersaantallen, entreegelden en resultaten uit horeca. Het jaar 2011 is daardoor afgesloten met verlies, nauwelijks eigen vermogen en een negatief werkkapitaal."

Het begon als een zeer ambitieus plan: Rotterdam moest een urban podium krijgen, dat na lang touwtrekken zijn onderkomen vond in de Maassilo. De gemeente Rotterdam was bereid miljoenen te investeren in verbouwing en programmering van het podium. Maar eigenlijk vanaf het begin raakte het podium in een negatieve spiraal terecht. Die problemen hoopte het podium nog op te kunnen lossen, in overleg met de gemeente Rotterdam, maar het negatieve advies van de RRKC maakt die uitweg onmogelijk. “Wij zijn ontdaan door het feit dat de RRKC ons geen kans geeft ons te bewijzen en wij zijn het niet met het advies eens: de RRKC heeft geen oog voor onze successen. Maar we zijn ingehaald door de harde realiteit. Recente cijfers laten zien dat de financiële tekorten alleen maar verder oplopen. Daarom zijn wij genoodzaakt om de activiteiten van De Nieuwe Oogst te beëindigen en de Stichting Urban Arts & Culture na afwikkeling op te heffen,” aldus Robert de Haas, bestuursvoorzitter.

Lees hieronder een reconstructie van hoe het mis ging met De Nieuwe Oogst.