Spreekverbod voor Rob Bolland Spreekverbod voor Rob Bolland

Uitspraak rechter in kort geding Willem van Kooten

, Ingmar Griffioen

Spreekverbod voor Rob Bolland

Uitspraak rechter in kort geding Willem van Kooten

Ingmar Griffioen ,

Rob Bolland heeft een spreekverbod opgelegd gekregen. De Amsterdamse rechter heeft Bolland vandaag op straffe van een dwangsom "verboden zich verder onrechtmatig uit te laten over Willem van Kooten en zijn muziekuitgeverij". Dat is de uitkomst van het kort geding dat was aangespannen door muziekuitgever Willem van Kooten. Beide heren tonen zich content met de afloop, die voorlopig de laatste episode betekent in een zich al twee jaar voortslepend conflict.

Zakelijk geschil draait om royalty's over wereldhits als Rock Me Amadeus en In The Army Now

Het conflict draait om het gebruik van door Bolland (en zijn broer) gecomponeerde wereldhits als Rock Me Amadeus en In The Army Now. Volgens Bolland heeft Van Kooten die zonder zijn medeweten in het buitenland geëxploiteerd, waardoor hij royaltyvergoedingen zou zijn misgelopen. Bolland liet onder meer beslag leggen op gelden van Van Kootens uitgeverij Nanada. Ook ging hij meerdere keren bij Buma/Stemra op kantoor verhaal halen. Buma schakelde daarop de politie in, die Bolland uit het pand verwijderde.

Lastercampagne of gebaseerd op feiten?
Van Kooten meent dat Bolland een lastercampagne tegen hem voert en spande daarom het kort geding aan. Bolland liet eind december in de rechtbank nog weten, dat hij niet te ver was gegaan in zijn uitlatingen in de media over Van Kooten. "Ik vind zelf dat ik de grens niet ben overgegaan, want ik baseer me op feiten", stelde hij 21 december. Ook verklaarde hij toen de strijdbijl te willen begraven. Dat is ook wat Van Kooten aangeeft te willen. Op 14 september 2011 leidde een vorig kort geding al tot een schikking over de afrekening van royalty's. Die hield onder meer in dat Bolland de uitgeefrechten voor 210.000 euro kon terugkopen van Van Kootens uitgeverij. Het royaltygeschil zou worden voorgelegd aan bindende adviseurs.

Bolland deed de afgelopen twee jaar in de media nogal wat uitlatingen over het zakelijk geschil. Zo noteerde Story in mei 2010: "Ik denk dat ik zo'n tweeënhalf tot drie miljoen euro tegoed heb, maar het kan net zo goed tien miljoen euro zijn. Waar het precies om gaat? Op een gegeven moment ontdekte ik dat Willem van Kooten de royalty's van veel van onze hits via een aantal buitenlandse bedrijven achterover drukte. Hierdoor zijn mijn broer Ferdi en ik veel geld misgelopen. Er werd doelbewust op grote schaal geld onttrokken. Naar mijn mening heeft Willem mij stelselmatig verkeerde informatie verstrekt en ben ik jarenlang misleid. Ik heb daarom aangifte gedaan van oplichting en valsheid in geschrite. Deze kwestie houdt me dag en nacht bezig en trekt ook een enorme wissel op mijn gezin."

"Kwalijke en beschadigende opmerkingen"
Om Bolland "te verbieden zich nog langer grievend uit te laten over hun cliënt" spanden de advocaten van Van Kooten een nieuw kort geding aan. Daarin eisten ze ook dat de componist een persbericht verspreidt onder de media waarin hij "kwalijke en beschadigende opmerkingen over Van Kooten rectificeert". Dat persbericht acht de rechtbank "haar doel voorbijschieten". Ook omdat sinds het vorige kort geding, waarin beide partijen een spreekverbod opgelegd kregen, "niet is gebleken dat Bolland zich nadien nog onrechtmatig over Nanada (Van Kootens uitgeverij, red.) heeft uitgelaten".

Aan Rob Bolland is nu een spreekverbod opgelegd, versterkt met een dwangsom van 5.000 euro per overtreding. De Amsterdamse rechtbankpresident Mr. Rullmann concludeert: "Of het juist is dat Bolland een aanzienlijke vordering aan ontbetaald gebleven royalty's op Nanada heeft kan hier niet worden vastgesteld. Daarvoor is nader onderzoek nodig." De rechter oordeelt "dat Bolland ten onrechte heeft geprobeerd Willem van Kooten persoonlijk te beschadigen met uitlatingen die kennelijk waren bedoeld om hem onder druk te zetten terwijl voor deze uitlatingen geen enkel bewijs bestond".

Reacties Van Kooten en Bolland
Van Kooten reageert tevreden op het oordeel van de rechter. "Rob Bolland is te ver gegaan in zijn uitspraken over mij en is nu door de rechter op de vingers getikt. Hopelijk kunnen we ons nu concentreren op een inhoudelijke afwikkeling van het zakelijk geschil."

Bolland ziet de uitkomst anders en kopt boven zijn persbericht: 'Van Kooten verliest kort geding'. Bolland, die zijn eigen verdediging voerde, schrijft verder: "14 verzochte rectificaties en een beslagverbod werden afgewezen. Enkel het verzochte verbod op toekomstige onrechtmatige uitingen in de media werd toegewezen waarbij de dwangsom werd gematigd van 50.000 naar 5.000 euro. Wel verbond de rechter aan het verbod de voorwaarde dat als de feiten - die in kort geding niet kunnen worden onderzocht - anders liggen, Bolland vrijelijk zijn mening mag uiten. Bolland kijkt uit naar het boekenonderzoek bij Van Kooten dat bij wege van bindend advies dit jaar zal plaatsvinden. Ook bij Buma/Stemra zal Bolland een onderzoek instellen."

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12