Bestuur Buma/Stemra gehalveerd

Andere moties tijdens ledenvergadering verworpen danwel ingetrokken

Erik Zwennes ,

Het pakket aan voorstellen ter verbetering van de werking van het Buma/Stemra bestuur is in grote meerderheid aangenomen. Tijdens een persbijeenkomst sprak interim-voorzitter Leo de Wit van ruim 85% vóór stemmers. Bestuursleden kunnen vanaf nu enkel nog voor twee termijnen van vier jaar worden gekozen. De sterke vergrijzing van het bestuur lijkt daarmee een halt te zijn toegeroepen.

De belangrijkste verandering die plaats zal vinden is het terugbrengen van het bestuur van vierentwintig naar twaalf leden. In het zogenaamde 12+1 model is er één onafhankelijke voorzitter. Inmiddels heeft het gehele huidige bestuur zijn zetels ter beschikking gesteld. In aanloop naar de volgende algemene ledenvergadering (ALV) zullen de uitgevers en auteurs hun kandidaten voordragen. Individuele leden met tien of meer handtekeningen kunnen zich eveneens naar voren schuiven. Een externe auditgroep zal onderzoek doen naar het functioneren van het bestuur. Gekeken zal worden naar zaken als de bestuurlijke besluitvorming, uitvoering, het communicatiebeleid en de wijze waarop het bedrijf ‘transparante en alerte contacten met z’n leden onderhoudt’. De resultaten worden meegenomen om 'over 1,5 à 2 jaar te evalueren, ook in de ALV'.

De benoemingscommissie buigt zich nog voor de volgende ALV in mei over een nieuw bestuur. Die samenstelling zal daar worden voorgelegd, waarna de Buma/Stemra leden zich over het nieuwe, aanmerkelijk kleinere bestuur kunnen uitspreken. Een motie die zich verzette tegen het voornemen om directievoorzitter Hein van der Ree plaats te laten nemen in de benoemingsadviescommissie voor nieuwe bestuursleden is ingetrokken.

De Wit benadrukt dat de adviescommissie geen selectiecommissie is. “Het is volstrekt normaal dat we recht doen aan de positie van de directeur. Een goede samenwerking in een adviescommissie is essentieel voor het functioneren van het vervolgtraject. Dit geldt voor de meer dan honderd adviescommissies waarin ik in mijn carrière heb gezeten. Laat ik aannemen dat mijn overtuigingskracht een van de redenen is dat deze motie is ingetrokken." Erwin Angad-Gaur, die als Ntb-secretaris en mede namens FNV Kiem de moties indiende ziet dit wat anders. “De discussie werd op een gegeven moment te technisch voor een deel van de aanwezigen. We hebben besloten door tijdgebrek de moties aan te houden, dit geeft ook de mogelijkheid tot herbezinning. In goed overleg zullen de voorstellen nog terugkomen.”

De Wit noemde het ‘wonderlijk en bewonderenswaardig’ hoe het in deze korte tijd lukt om de bestuurlijke verandering door te voeren. Beide heren wilden niet ingaan op vragen over waarom de bestuurlijke veranderingen na dertig jaar nu ineens wel zo snel kunnen worden doorgevoerd. “Ik zit hier nog niet zo lang. Ik weet dat het in het verleden wel eens is geprobeerd, maar waarom dat destijds niet is gelukt, kan ik u niet vertellen.” Aldus De Wit, die tevens aangaf te hopen dat met de voordracht van het nieuwe bestuur wat ‘organisatorische rust’ rondom Buma/Stemra ontstaat. “Ik hoop dat we over een tijdje kunnen zeggen ‘vrienden, waar ging het ook alweer over’.”

Van de ruim vijfduizend stemgerechtigden bij Buma/Stemra kwamen, volgens de heer Van der Ree, 130 auteurs en 55 uitgevers op de vergadering af. Geen hoge opkomst, wel een mooie verdeling gezien de vereiste verhouding binnen het bestuur. Van der Ree zei te hebben verwacht dat de opkomst door alle commotie hoger zou zijn. De Wit gaf aan dat hij zeker een actiever ledenbestand wenste. Tegelijkertijd wees hij er op dat hij er op vertrouwt dat het zogenaamde getrapte systeem werkt. “Dat mensen niet aanwezig zijn, kan zijn omdat ze zich vertegenwoordigd voelen door de diverse belangengroepen.” Erwin Angad-Gaur toonde zich na afloop sportief, maar ook een tikje teleurgesteld over de opkomst, die beduidend minder was dan bij de LV van vorig jaar mei. "Je kon voorspellen dat het aan de opkomst zou liggen of je moties erdoor krijgt. Ik vertegenwoordig drieduizend leden en er was een behoorlijk aantal aanwezig, maar niet genoeg. Het blijkt dan toch moeilijker om auteurs te laten komen, dan uitgevers."

Het vroege tijdstip van de vergadering (10.00 uur) maakt het volgens Angad-Gaur ook 'ontoegankelijk'. "Maar als je niet komt, dan is het je eigen schuld. Ja, het is moeilijke materie en ja we kregen de bestuursstukken te laat. Maar de media heeft er toch behoorlijk veel over gemeld, dus het leek mij duidelijk dat de vergadering er was." De aangenomen voorstellen zijn volgens de Ntb-secretaris wel een verbetering, maar 'niet genoeg'. "Iedereen was zich vorig jaar bewust dat er echt iets moest veranderen. De moties die we toen indienden werden met 55% aangenomen. Die voorstellen kregen nu steun van 90% van de aanwezigen. Dus ik geef toe dat we niet direct grote winst hebben geboekt, maar ik voel me ook geen grote verliezer." Alle partijen spraken van een constructieve, leuke sfeer tijdens de vergadering.

Lees hier het liveblog na dat 3voor12 aanvulde tijdens de vergadering.