Sena in gesprek met VVEM over afdracht dance-evenementen Sena in gesprek met VVEM over afdracht dance-evenementen

Impasse in onderhandelingen voorbij

, Erik Zwennes

Sena in gesprek met VVEM over afdracht dance-evenementen

Impasse in onderhandelingen voorbij

Erik Zwennes ,

Sena, beheerder van naburige rechten, is met de Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM) in gesprek over de afdracht door dance-event organisatoren. Hiermee lijkt een einde aan de impasse die ontstond door vastgelopen gesprekken en het dreigen met rechtzaken. Beide partijen verwachten nog dit jaar tot een afspraak te komen over afdracht aan de rechtenbeheerder.

Impasse in onderhandelingen voorbij

Sena, beheerder van naburige rechten, is met de Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM) in gesprek over de afdracht door dance-event organisatoren. Hiermee lijkt een einde aan de impasse die ontstond door vastgelopen gesprekken en het dreigen met rechtzaken. Beide partijen verwachten nog dit jaar tot een afspraak te komen over afdracht aan de rechtenbeheerder.

De gesprekken werden eerder door de Belangen Vereniging Dance (BVD) gevoerd. Inmiddels zijn de meeste aangesloten partijen met de BVD verhuisd naar de VVEM. Deze belangenbehartiger voert nu de gesprekken met Sena namens hen. Lange tijd lag Sena op ramkoers met een groot aantal dance-organisaties. De rechtenorganisatie wilde dat 1,5 tot 3% van de ticketomzet van grote dansfeesten afgedragen wordt voor naburige rechten. Veel te veel, vonden organisatoren van feesten als Awakenings, Extrema Outdoor en Free Your Mind. Zij wilden net als clubs en popzalen per vierkante meter betalen. De feitelijke discussie richt zich volgens Sena nu met name op de te hanteren berekeningsgrondslag en de daaraan gerelateerde vergoeding.

Als blijk van goede wil heeft Sena eind 2010 al besloten een bodemprocedure tegen de danceorganisaties op te schorten. Volgens Sena is er met een aantal VVEM leden ook al een afspraak voor de afdracht met terugwerkende kracht tot 2010. Op dit moment onderzoeken alle partijen of er een mogelijkheid bestaat om tot een eenduidige grondslag te komen, VVEM stelt dat er voorstellen zijn gedaan, maar dat er van een afspraak nog geen sprake is. Feit is dat beide partijen enthousiast zijn over de gesprekken en dat beiden rekenen op een voorspoedige afloop. Naast de VVEM hebben Mojo, UDC, ID&T en Q-Dance zich aangesloten bij de gesprekken.

Volgens Sena wordt aangestuurd op een vergoeding per bezoeker, niet per vierkante meter. Met de partijen waarmee reeds een interimregeling tot en met 2011 is overeengekomen, zal bij de doorbetaling van de gelden gebruik gemaakt worden van DJ monitor, een dienst die tijdens live-evenementen bijhoudt welke muziek er wordt gedraaid. Voor de toekomst wordt gesproken over de intensivering van het gebruik van DJ Monitor playlists.

Nieuwe afspraken over Sena afdrachten hebben enkel betrekking op evenementen waarbij bestaande platen worden gedraaid, niet bij live-optredens. Omdat steeds meer live-festivals ook danstenten en 24-uurs dj-tenten hosten, zullen ook zij deels onder de nieuwe afspraken komen te vallen. Hoe de regeling er uit komt te zien, wordt nu nog bekeken.

#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12