Provincie Utrecht stopt met steun aan podiumkunsten Provincie Utrecht stopt met steun aan podiumkunsten

Eerste van twaalf provincies presenteert coalitieakkoord

, Erik Zwennes

Provincie Utrecht stopt met steun aan podiumkunsten

Eerste van twaalf provincies presenteert coalitieakkoord

Erik Zwennes ,

De provincie Utrecht stopt met steun van podiumkunsten, welzijn en sport. Hiertoe hebben de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks besloten. Het nieuwe coalitieakkoord is maandag gepresenteerd.

Eerste van twaalf provincies presenteert coalitieakkoord

De provincie Utrecht stopt met steun van podiumkunsten, welzijn en sport. Hiertoe hebben de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks besloten. Het nieuwe coalitieakkoord is maandag gepresenteerd.

‘Focus op de kerntaken, vertrouwen in de samenleving en een oplossingsgerichte overheid,’ zo formuleert de Utrechtse coalitie zijn aanpak voor de komende jaren. Onder de kerntaken worden onder meer verstaan ‘economische en ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, natuur en landschap en cultuurhistorisch erfgoed.’

‘Daar waar de provincie geen taak heeft, wordt de verantwoordelijkheid teruggelegd bij medeoverheden, inwoners, bedrijven of instellingen. Taken die niet langer kerntaak zijn, zoals podiumkunsten, welzijn en sport, worden zorgvuldig afgebouwd. Deze coalitie kiest ervoor om niet méér geld uit te geven, maar het bestaande budget anders te besteden. Dat past bij de focus op kerntaken: keuzes maken. Door te bezuinigen op niet-kerntaken voorkomt de nieuwe coalitie belastingverhoging. De coalitie is terughoudend met het verstrekken van nieuwe subsidies en zal bestaande, structurele subsidies aan instellingen met 15% verminderen.’

Utrecht kwam vrijdagavond als eerste van de twaalf provincies tot een nieuwe coalitie na nog geen drie weken onderhandelen. De verwachting is dat de lijn van de provincie Utrecht ook in andere provincies gevolgd zal worden.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12