Buma/Stemra blij met Gallo-rapport Buma/Stemra blij met Gallo-rapport

Rechtenorganisatie: "Tegen 'gratis' valt niet te concurreren"

, Atze de Vrieze

Buma/Stemra blij met Gallo-rapport

Rechtenorganisatie: "Tegen 'gratis' valt niet te concurreren"

Atze de Vrieze ,

Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra schaart zich achter het Europarlement, dat afgelopen week het rapport Gallo aannam. "Het is goed nieuws dat het Gallo-rapport het probleem van illegaal gebruik onderkent en dat er druk op wetgever, politiek en Internet Service Providers wordt uitgeoefend zodat het inkomen van onze muziekauteurs kan worden gewaarborgd."

Rechtenorganisatie: "Tegen 'gratis' valt niet te concurreren"

Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra schaart zich achter het Europarlement, dat afgelopen week het rapport Gallo aannam. Daarin wordt erkend dat piraterij schadelijk is voor de creatieve industrie en dat strengere maatregelen nodig zijn om daar tegen op te treden. "Het is goed nieuws dat het Gallo-rapport het probleem van illegaal gebruik onderkent en dat er druk op wetgever, politiek en Internet Service Providers wordt uitgeoefend zodat het inkomen van onze muziekauteurs kan worden gewaarborgd", zegt directievoorzitter Hein van der Ree in een persverklaring.

Dat Buma/Stemra achter het rapport staat, is op zichzelf geen verrassing. Wel is het opvallend dat de organisatie er niet voor kiest op de achtergrond te blijven, maar de vlag nadrukkelijk uit te hangen. Het rapport van de Franse Europarlementarier Gallo leidde tot veel opschudding in de internetgemeenschap. Jeremie Zimmerman van de Franse internetorganisatie La Quadrature Du Net verwierp het rapport in felle bewoordingen op 3VOOR12. Politieke partijen als GroenLinks en D66 zijn bang dat strengere maatregelen ten koste gaan van onder meer de privacy. Maar het rapport krijgt ook bijval. DJ Armin van Buuren sprak donderdag in het programma Kunststof zijn zorgen uit over de huidige situatie waarmee veel artiesten zich geconfronteerd zien. Hij hield wel een slag om de arm, wees ook op de positieve aspecten van het internet en zei downloaden niet zomaar te willen verbieden.

Buma/Stemra is minder genuanceerd. De auteursrechtenorganisatie zegt de afgelopen jaren in Europa voortdurend gepleit te hebben voor strengere maatregelen, en is dus ook blij met deze eerste stap. "Feit is dat er op grote schaal illegaal gebruik wordt gemaakt van via internet verkregen muziekwerken. Onze componisten en tekstschrijvers lopen inkomsten mis", aldus Van der Ree in de persverklaring. Buma wil graag dat nu ook daadwerkelijk stappen gezet worden. "Wij zijn van mening dat er opgetreden moet worden tegen illegale diensten en willen het voor alle legale diensten mogelijk maken een succesvolle business te voeren want tegen “gratis” valt niet te concurreren. De Internet Service Providers moeten hun verantwoordelijkheid nemen in deze problematiek en meewerken aan een oplossing.”

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12