Subsidies voor podia, festivals en productiehuizen blijven op peil 2006 Subsidies voor podia, festivals en productiehuizen blijven op peil 2006

Raad voor Cultuur trekt advies 2009-2012 na clash met minister in

Subsidies voor podia, festivals en productiehuizen blijven op peil 2006

Raad voor Cultuur trekt advies 2009-2012 na clash met minister in

De Raad voor Cultuur weigert met een nieuw subsidieadvies te komen. Minister Ronald Plasterk van Cultuur vroeg de Raad zijn advies voor de periode ‘09-‘12 te herzien, daar de verdeling het begrote bedrag met ruim 26 miljoen euro overschreed.

Raad voor Cultuur trekt advies 2009-2012 na clash met minister in

De Raad voor Cultuur heeft het advies voor de verdeling van kunstensubsidies voor de periode 2009-2012 ingetrokken. Het bedrag van 26,6 miljoen euro boven de begrote 244,5 miljoen zag minister van Cultuur Ronald Plasterk niet zitten. In de nacht van woensdag op donderdag op Radio 1 zei voorzitter Els Swaab dat De Raad niet met een nieuw advies voor de besteding van cultuursubsidies komt. De Raad weigert in te gaan op het verzoek van de minister om het eerder gegeven advies te herzien. Plasterk wilde niets weten van het pleidooi van de Raad om meer geld uit te trekken voor subsidies aan culturele instellingen. De subsidies blijven voor alle instellingen op het peil van 2006.

Terugkeren naar de verdeling van 2006 is volgens de Raad 'de minst slechte optie'. De Raad acht een verhoging van het cultuurbudget noodzakelijk omdat de minister zijn plannen voor de hervorming van de culturele sector anders niet kan voltooien. De Raad vreest dat verdere ontwikkeling van de kunsten op tal van vlakken worden afgeremd of gestopt.

Wat de beslissing van de Raad voor de verschillende popinstellingen inhoud blijft nog de vraag. Bij handhaving van het subsidiepeil van 2006 zou de Popronde bijvoorbeeld kunnen blijven bestaan. Het woord is nu aan minister Plasterk.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12