Extern onderzoek Urban Culture Podium Rotterdam

Wethouder Kaya moet jongeren-miljoenen voorlopig in de pocket houden

Het blijft onduidelijk of, waar en wanneer het veelbesproken Rotterdamse Urban Culture Podium zal openen. Het project heeft al veel kritiek te verduren gekregen. Nu wordt de deal met de verhuurder in twijfel getrokken. Een extern onderzoek moet bekijken of voorgenomen uitkopen van de verhuurder een juiste beslissing onder de juiste voorwaarden is.

Wethouder Kaya moet jongeren-miljoenen voorlopig in de pocket houden

De Rotterdamse gemeenteraad heeft besloten om de plannen voor een zogenaamd Urban Culture Podium opnieuw te bezien. De raad gaat externe adviseurs inschakelen om de deal van wethouder Orhan Kaya met verhuurder Maassilo bv nader te onderzoeken. Met dit besluit is het zoveelste hoofdstuk aan de omstreden plannen voor een nieuw multidisciplinair podium toegevoegd. Hiervoor was er al onduidelijkheid over het precieze begrote bedrag, de locatie en het doel van het podium. Tevens worden er door de raad vraagtekens gezet bij het budget voor de programmering. Met een begrote 6,3 miljoen tot eind 2012 zou de slagkracht vele malen groter worden dan bij de bestaande podia. Kaya verzekert dat het Culture Podium niet zal concurreren met de bestaande popcentra.

Het bedrag dat met de plannen van Kaya gemoeid is, is inmiddels verlaagd van vijftien naar elf miljoen. Desondanks moet de wethouder zijn voornemens beter onderbouwen alvorens hij groen licht krijgt. De geplande verbouwing van acht ton komt intussen stil te liggen. Coalitiepartij PvdA heeft aangegeven niet blij te zijn met de voorgenomen deal met Maassilo bv. De partij heeft bij monde van raadslid Richard Moti het onbegrijpelijk genoemd dat de verhuurder voor 2,9 miljoen wordt uitgekocht, maar de oude exploitant wel recht blijft houden op de helft van de opbrengsten van de horeca. Tevens wil Kaya deze exploitant inhuren voor de nachtprogrammering. Saillant detail is dat de locatie enkele jaren geleden met gemeentesubsidie is opgeknapt zodat Now&Wow er kon beginnen. Orhan Kaya zegt op zijn website ‘verslag te blijven doen over dit boeiende onderwerp’.