Pop bedelt belabberd Pop bedelt belabberd

Sector grijpt nog steeds mis bij subsidieaanvragen

Pop bedelt belabberd

Sector grijpt nog steeds mis bij subsidieaanvragen

Terwijl de Nederlandse sporters in China naar het goud grijpen, was het donderdag ook in subsidieland medailletijd voor veel festivals en muziekorganisaties. Het nieuwe Fonds voor de Podiumkunsten (NFPK) maakte bekend wie in het kader van haar regeling de komende vier jaar geld tegemoet kan zien. De popmuziek werd daarin matig bedeeld. De vraag blijft hoe dat komt. En of het erg is.

Sector grijpt nog steeds mis bij subsidieaanvragen

De festivals 5 Days Off, Metropolis, ZXZW, State-X/New Forms en artiest Spinvis grijpen allemaal mis met hun meerjarige subsidie-aanvraag bij het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten (NFPK). Het Amsterdam Dance Event (ADE), Sonic Acts, Motel Mozaique krijgen de komende jaren wel een deel van de gevraagde bedragen. De Kift was de meest succesvolle popaanvrager en kreeg zelfs meer dan ze vroeg.

Een eerste conclusie kan zijn dat de popmuziek er belabberd van af komt met 400.000 euro, ongeveer 12 procent van het bedrag dat jaarlijks naar festivals en muziek gaat. De hand in eigen boezem is echter gepast: de popsector was ook bescheiden met aanvragen. Zelfs bij de breedst mogelijke definitie van pop kun je er met goed fatsoen niet meer dan twaalf aan toeschrijven. Dat is amper zeven procent van het totaal. Niet gek dat je dan geen groter deel van het budget claimt.

Het NFPK heeft haar budget echter niet verdeeld aan de hand van een verdeelsleutel over de verschillende genres. Elk verzoek kreeg een persoonlijke beoordeling. Twee motieven om popaanvragen aan de kant te schuiven keren daarin steeds terug: te weinig artistieke visie of te weinig onderbouwing. Zo mist het ADE “een centrale regie over en visie op de programmering op de verschillende podia”, heeft State-X/New Forms “weinig realistische en mager onderbouwde plannen” moet het Metropolis Festival Metropolis bewijzen “over een meerjarige artistieke visie te beschikken”, mist 5 Days Off in het beleidsplan “een overtuigende langetermijnvisie” en ontbeert ZXZW “een artistieke visie of onderbouwing voor beoogde uitbreiding.”

Doet de popsector het dan collectief fout? Of wordt ze niet begrepen? Op dat laatste zinspeelt Richard Zijlma, die voor zijn ADE wel dik 50.000 euro op jaarbasis binnenhaalde. Hij vindt dat de beoordelingscommissie meer affiniteit met popmuziek moet hebben om werkelijk een heldere afweging te kunnen maken: “Het krijgen van subsidie is een soort van erkenning. Maar voor die erkenning is ook herkenning nodig. Dat lukt niet altijd even goed. Ze begrijpen het vaak toch niet helemaal.”

De verliezers niet rancuneus. Zijlma: “Een paar maanden geleden zag ik het heel somber in. Ik wilde onderdeel worden van de zogenaamde basisinfrastructuur en direct structurele steun van de overheid krijgen, net als Noorderslag. Ik werd doorverwezen naar het fonds. Dat ik nu alsnog gedeeltelijk erkenning krijg, stemt me blij.” Jan Hiddink, die namens 5 Days Off de aanvraag deed en bot ving: “Het betekent dat we iets minder slagkracht hebben, maar het is geen ramp. We gaan nu weer door zoals we het al deden: op jaarbasis zoeken naar geld voor aanvullende programmering.”

Ook bij ZXZW is de stemming niet verziekt. Het fonds gaf dit festival behalve een afwijzing ook nog een waarschuwing mee: “ZXZW kan het booming karakter van haar eigen festival niet bijbenen.” Joost Heijthuijsen (ZXZW) is blij met de kritiek: “Het is een waardevolle externe visie. Er staan een aantal kritische kanttekeningen, die we wel herkennen. We zullen hard aan onze artistieke visie moeten werken en we zijn inderdaad wel heel erg snel gegroeid. Wij zijn een redelijk jong festival. We hebben meteen ingezet op de Champions League, maar zijn nu even in de voorrondes gestrand. Dat is niet erg. Subsidie is niet iets vanzelfsprekends.”

Toch blijft het een kans: met een financiële overheidsinjectie groeien. Dat het kan, bewijst De Kift. De band boerde in de twee voorgaande cultuurnota’s al goed met dik 60.000 euro. Nu het nieuwe fonds heeft gekozen voor het volledig honoreren van een paar aanvragers in plaats van spreiden over zoveel mogelijk aanvragers, is de theatrale band spekkoper. Met 230.000 euro per jaar krijgt De Kift meer dan gevraagd. Misschien kan de band een deel van dat extra budget besteden aan een goede cursus voor de hele popsector, zodat de popequipe over vier jaar toch meer goud scoort.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12