Rechter: Oor-uitgever NTG moet SNS direct betalen

Breuk met bank definitief, wel gesprekken om conflict op te lossen

SNS Bank is in het conflict met uitgever NTG vrijdag door de rechter in het gelijk gesteld op alle punten. 250.000 euro moet direct betaald worden, de overige 550.000 euro binnen een redelijke termijn. Uitgever en bank zitten inmiddels weer samen aan tafel. Maar uitgangspunt van de bank blijft terugvordering van geld en beëindiging van de relatie.

Breuk met bank definitief, wel gesprekken om conflict op te lossen

De Amsterdamse rechtbank gaf de Nederlandse Tijdschriftengroep (NTG) vrijdag op alle punten ongelijk. De uitgever van onder andere Oor eiste dinsdag voortzetting van een lening van 1,4 miljoen euro en het opheffen van de beslaglegging op de rekeningen van de NTG en het huis van Erik de Vlieger, dat als borg was ingebracht voor de lening. De rechter was duidelijk: “Waarom betaalt u niet gewoon?” Dat blijft de prangende vraag zonder antwoord. Want op de geblokkeerde rekeningen stond inderdaad het verschuldigde bedrag. Ook volgens woordvoerder van SNS Bank Jan Willem Dreteler is het heel simpel: “Als je afspraken maakt, moet je die nakomen. Zo niet, dan heb je een probleem.” Hoewel Dreteler bevestigt dat beide partijen nu weer samen om de tafel zitten, is het vertrouwen in de uitgever niet meer te herstellen. De bank wil hoe dan ook van de NTG als klant af. Dreteler legt opnieuw uit: “In maart 2004 waren er problemen. We zijn toen gaan praten met elkaar, maar kwamen er niet uit. Ook kwam er geen duidelijkheid over de positie van de uitgever. Begin januari was de emmer vol en hebben we er een punt achter gezet.” Ook als NTG en SNS Bank de ruzie nu werkelijk bijleggen en een nieuwe afbetalingsregeling voor de openstaande schulden afspreken, is de uitgever nog niet uit de problemen. Ze zal of op zoek moeten naar een nieuwe bank om een vergelijkbare lening af te sluiten, of een andere oplossing moeten verzinnen om het verlies van de SNS Bank en haar geldlening te compenseren. Bij de NTG was niemand bereikbaar voor commentaar.