Staking drie Oor-medewerkers krijgt weinig navolging

Hoofdredacteur Evers sust binnenbrand, maar het blijft smeulen

De stakingsactie van een aantal freelancers bij Oor leek even een uitslaande brand te worden. Nadat drie medewerkers hun werkzaamheden stillegden en tijdige betaling van hun rekeningen eisten, sloten vijf anderen zich kort daarna aan. Een week later hebben diezelfde vijf zich om verschillende redenen weer teruggetrokken. Toch is de rust nog niet helemaal teruggekeerd op de redactie van hèt muziekblad van Nederland.

Hoofdredacteur Evers sust binnenbrand, maar het blijft smeulen

De wilde protestactie van een aantal freelancers bij muziekblad Oor is na een week alweer in de kiem gesmoord. Nadat vorige week een aantal freelancers het werk neerlegden om tijdige betaling te eisen, weigert de Nederlandse Tijdschriften Groep (NTG) officieel elk commentaar. Achter de schermen is er echter met succes gelobbyd om de staking de kop in te drukken. Van de acht ‘deserteurs’ zijn er nog slechts drie over. Toch is daarmee de onvrede onder zowel de freelancers als de vaste redactie niet weggenomen. De drie houden namelijk wel voet bij stuk. Visser heeft al zijn werkzaamheden voor het blad definitief gestaakt en eist betaling van achterstallig salaris. Een reactie heeft hij nog niet gehad. Boeijen en Teeling houden de deur op een kier, maar blijven bij hun standpunt: fatsoenlijke behandeling en op tijd betalen, anders geen stukken meer. Veel freelancers staan achter de actie, maar durven zich, meestal uit vrees voor hun werk, niet achter de actie te scharen. Daarnaast is er ook binnen de vaste redactie van het blad veel begrip voor de klachten van de actievoerders. Om de binnenbrand volledig te blussen heeft hoofdredacteur Paul Evers, afgelopen week tijdelijk terug van vakantie, donderdag alle medewerkers per mail beloofd binnen afzienbare tijd meer duidelijkheid te geven over een aantal zaken binnen de NTG en Oor in het bijzonder. Tijdens een bijeenkomst zal iedereen kennismaken met de nieuwe directeur Frans Makau, die kennelijk nu ook officieel de vervanger van Clement Postmus is. Ook zal daar meer verteld worden over de “een nieuwe betalingsregeling.” Of Evers doelt op het door Postmus al aangekondigde betalingsuitstel naar 60 dagen, of op het terugdraaien van die plannen, blijft onduidelijk. Zowel de nieuwe directeur Frans Makau als Evers willen geen commentaar geven op het conflict. En dus blijven er nog veel vragen open. Waarom is Postmus als directeur van de NTG vervangen? Waarom spreekt Evers expliciet zijn vertouwen uit in de nieuwe directie? Was dat vertrouwen in de vorige directeur Postmus verdwenen? Zolang de NTG een mediastilte aanhoudt, blijft het gisten in het geruchtencircuit en gissen naar de ware toedracht van de betalingsproblemen bij de uitgever.