Van tabakswet tot alcoholbesluit

Vooral gratis festivals lijken de dupe van op handen zijnde wetswijziging

Nadat Drum Rhythm zijn toekomst door de tabakswet in rook zag op gaan lijken onder een nieuwe wetgeving rond alcoholreclame vooral de gratis toegankelijke collega-festivals te gaan lijden.

Vooral gratis festivals lijken de dupe van op handen zijnde wetswijziging

Valt het aantal slachtoffers na ingang van de tabakswet –vooralsnog- enigszins mee (‘slechts’ Drum Rhythm sneuvelde), met het op handen zijnde alcoholbesluit lijken er meer slachtoffers te gaan vallen. Het doel van het wetsvoorstel is jongeren minder bloot te stellen aan alcoholreclame. Bij reclame voor sterke drank zou een ‘minimumleeftijd’ gaan gelden van 18, bij bierreclame van 16. Is bij een bepaald evenement meer dan een kwart van het publiek jonger dan 16 of 18, dan mag er respectievelijk geen reclame voor bier of sterke drank worden gemaakt. Volgens Siebe Wijde van de Vereniging Nederlandse Poppodia (niet alleen brancheorganisatie voor de Nederlandse podia maar ook voor festivals als Pinkpop) zullen de gevolgen van het alcoholbesluit voor zijn leden –die niet zelden door een drankenfabrikant gesponsord worden- waarschijnlijk meevallen. Volgens hem bestaat bij een gemiddeld concert op deze plaatsen namelijk geen kwart van het publiek uit genoemde leeftijdsgroepen. Waarbij het vooral de groep tot de 16 is die telt, omdat de grootste sponsors meestal bierfabrikanten zijn. Wijde: “De Heineken Music Hall zal in dat geval inderdaad geen Kabouter Plop meer kunnen programmeren, maar ik denk dat de gevolgen voor de gratis festivals zoals bijvoorbeeld de vele bevrijdingsfesivals veel groter zullen zijn. Daar is geen kaartjescontrole en kan iedereen naar binnen lopen. Voor organisatoren is het heel moeilijk in te schatten hoeveel bezoekers tot deze leeftijdscategorie behoren.” Jan Willem Luyken van Mojo reageert voorzichtig omdat hij eerst het wetsvoorstel met eigen ogen wil zien: "Na de nieuwe tabakswet, zag ik dit natuurlijk wel een beetje aankomen. Ik vind het een raar en onwerkelijk voorstel en ben benieuwd naar de uitwerking ervan." Het ministerie van Volksgezondheid besteedt haar demissionaire periode op het ogenblik aan het inwinnen van informatie bij de diverse brancheorganisaties die met het nieuwe alcoholbesluit te maken kunnen krijgen. Als er een nieuwe regering is zullen de plannen worden voorgelegd aan de Tweede Kamer.