Voortbestaan poppodium De Vloer aan zijden draad

Fusie Ekko en De Vloer blijkt niet haalbaar

De beoogde fusie tussen de Utrechtse poppodia Ekko en De Vloer blijkt niet haalbaar. Dit bracht het Utrechtse college van B&W vanmiddag na de collegevergadering in een persconferentie naar buiten. Het betekent zeer waarschijnlijk het einde van podium De Vloer.

Fusie Ekko en De Vloer blijkt niet haalbaar

Een fusie tussen de Utrechtse poppodia Ekko en De Vloer blijkt niet haalbaar binnen de gestelde financiële kaders. Dit concludeert het college van B&W op basis van het meest recente rapport van adviesbureau Berenschot. Naast financiële beweegredenen spelen ook de grote verschillen in de bedrijfscultuur een rol in de beslissing. Het betekent zeer waarschijnlijk het einde van podium De Vloer. Omdat uit een eerder rapport van Berenschot al bleek dat de podia niet allebei konden blijven bestaan (vandaar het onderzoek naar een mogelijke fusie) ziet het college nu een mogelijke oplossing in het -middels een eenmalig extra bedrag- overeind houden van Ekko en het beëindigen van de subsidie aan De Vloer. De financiële problemen bij dit laatste podium zouden te groot zijn. Wel wil wethouder Spekman laten onderzoeken of De Vloer via een kostenreductie toch nog te behouden is. Maar ook voor Ekko zijn er nog problemen te overwinnen. Berenschot vreest namelijk een afname in de beschikbaarheid van vrijwilligers en vraagt zich ook af of de huidige locatie kan blijven bestaan. De Vloer reageert geschokt op de hardheid van het besluit. Paul de Brabander, voorzitter van het bestuur van De Vloer: "Er is afgelopen anderhalf jaar keihard gewerkt om het podium tegen alle tegenwind in gestalte te geven. We hadden eindelijk het gevoel te zijn waar we anderhalf jaar geleden hadden willen starten. En nu wordt die kans afgesneden." Het college gaat de mogelijke oplossingen peilen in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling die op 6 november plaats vindt. Dan organiseert De Vloer ook een actie voor het behoud van de zaak.