3voor12 Utrecht

dB's blijft alert na bekendmaking plan herontwikkeling CAB-gebouw

Toekomstige huisvesting muziekcomplex blijft onzeker

Deze week is bekend geworden dat het plan van een consortium van MRP en Ballast Nedam als winnaar uit de bus is gekomen in de aanbesteding voor de herontwikkeling van de industriële Cartesiusdriehoek naar een woongebied. Het is een belangrijke stap naar meer duidelijkheid over de toekomst van het gebied en het hierin gelegen CAB-gebouw. Het markante monument huisvest op dit moment onder andere brewpub Oproer, restaurant Rammenas en muziekcomplex dB's.

Met het bekend worden van het plan en de uitvoerder gaat de herontwikkeling een nieuwe fase in. Een fase die cruciaal is voor de toekomst van dB’s. Uit de mogelijkheden voor het CAB-gebouw die in het kaderstellende koersdocument zijn genoemd, lijkt de ontwikkelaar in het gepresenteerde plan vooral de focus te leggen op gezondheid. Dat moet concreet invulling gaan krijgen in het CABLAB dat in het CAB-gebouw wordt ondergebracht. In het CABLAB werkt het winnende team samen met vier Nederlandse universiteiten, zorgverzekeraar ONVZ en andere gebruikers aan de verdere uitwerking van het concept.

Hoewel in het persbericht van NS de toekomstige huisvesting voor dB’s in het CAB-gebouw verzekerd lijkt, zijn de zorgen bij het muziekcomplex allesbehalve verdwenen. In een gisteren verschenen nieuwsbrief uit dB’s haar zorgen met de constatering dat “het verbindende en informele karakter uit het koersdocument” niet is terug te vinden in het plan. Ook de mogelijke consequenties van deze keuzes voor de toekomstige huurprijzen worden in de nieuwsbrief genoemd. dB's heeft al contact met de ontwikkelaar. Beide partijen hebben de wens naar elkaar uitgesproken om na de zomer in gesprek te gaan over de toekomstige invulling van het CAB-gebouw en de positie van dB's daarin. dB's ziet een muziekmakersplek (inclusief educatie) als karakteristieke kern voor het gebouw nog steeds als een toegevoegde waarde voor de stad Utrecht en gaat dat ook weer bij de gemeentelijke politiek agenderen.

Uiteraard blijven we de ontwikkelingen van het CAB-gebouw en de plannen van dB’s hierin op de voet volgen. Lees ook ons interview met dB’s-eigenaar Paul de Brabander van begin dit jaar.

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12