Miljoenenbezuinigingen provincie Utrecht komen extra hard aan bij podiumkunsten Miljoenenbezuinigingen provincie Utrecht komen extra hard aan bij podiumkunsten

Enkel nog beperkte steun festivals en project ‘Vrede van Utrecht’

, Erik Zwennes

Miljoenenbezuinigingen provincie Utrecht komen extra hard aan bij podiumkunsten

Enkel nog beperkte steun festivals en project ‘Vrede van Utrecht’

Erik Zwennes ,

De miljoenenbezuinigingen door de provincie Utrecht komen hard aan bij de podiumkunsten. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben besloten tot een snelle afbouw van de provinciale steun. In 2015 betreft de bezuiniging op cultuur al vijf miljoen euro. Daarmee vormt het bijna de helft van de totale ombuigingen van de provincie dat jaar.

Enkel nog beperkte steun festivals en project ‘Vrede van Utrecht’

De miljoenenbezuinigingen door de provincie Utrecht komen hard aan bij de podiumkunsten. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben besloten tot een snelle afbouw van de provinciale steun. In 2015 betreft de bezuiniging op cultuur al vijf miljoen euro. Daarmee vormt het bijna de helft van de totale ombuigingen van de provincie dat jaar. Ook op de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht wordt flink bezuinigd.

Het nieuwe coalitieakkoord is maandag gepresenteerd. De coalitie schrijft onder meer: ‘Daar waar de provincie geen taak heeft, wordt de verantwoordelijkheid teruggelegd bij medeoverheden, inwoners, bedrijven of instellingen. Taken die niet langer kerntaak zijn, zoals podiumkunsten, welzijn en sport, worden zorgvuldig afgebouwd.’ Deze afbouwing blijkt in 2012 nog nihil. In 2013 betreft dit al € 1,7 miljoen, € 3,3 miljoen in 2014 en bijna vijf miljoen euro bezuiniging in 2015. De Vrede van Utrecht, die de afgelopen jaren vanuit de provincie met € 2,1 miljoen per jaar werd gesteund gaat naar € 1,5 miljoen in 2012 en 2013. De viering van de Vrede van Utrecht moet de opmaat vormen naar de uitverkiezing van Utrecht tot Culturele Hoofdstad 2018. De provincie stelt zich hiervoor garant voor € 10 miljoen.

Voor festivals en evenementen met ‘een (inter)nationale betekenis’ reserveert de provincie  € 0,5 miljoen per jaar. Dit is een structurele steun, maar veel minder dan voorheen. In de begeleidinde tekst stelt de coalitie dat de gemeente ‘de juiste bestuurslaag is om maatschappelijke behoefte en betekenis op gebied van podiumkunsten te beoordelen. Onderdeel van de afbouw vormt de bevordering van ondernemerschap op gebied van podiumkunsten.’

Wat de bezuinigingen concreet zullen betekenen, moet uiteraard nog duidelijk worden. Het Muziekpaleis laat bij monde van directrice Nanette Ris weten dat de provinciale participatie in de bouw geregeld is, maar dat de uitbating in de toekomst onder druk zou kunnen komen te staan. Ris: “De gevolgen hangen uiteraard samen met de gemeentelijke en landelijke plannen. Het nieuwe Kunstenplan vanaf 2012 speelt hier een grote rol in. Feit is dat bijvoorbeeld bepaalde festivals die in het Muziekpaleis plaats zouden gaan vinden, het nu wel eens lastig kunnen krijgen. Uiteraard zijn wij nu al met onder meer Tivoli in gesprek over hoe de toekomst er uit zou kunnen zien. Cultureel ondernemerschap lijkt daarin toch het sleutelwoord.”

Petra Blok, directrice van de Utrechtse stichting Storm Projecten die onder meer jeugdfestival Tweetakt organiseert, noemt de plannen rampzalig. “Wij zijn afhankelijk van structurele steun van de provincie. Uit de uitwerking van de plannen zal moeten blijken wat het akkoord voor het festival betekent.” Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld het internationale festival Summer Darkness en Le Guess Who?.

Het Utrechtse Bevrijdingsfestival valt niet onder het provinciale potje ‘cultuur’, maar onvangt de gelden uit een potje dat valt onder de commissaris van de Koningin. Coördinatrice Esther Lubberding laat weten dat ze nog geen zekerheid heeft over de steun voor dit jaar, maar dat ze er vanuit gaat dat dit binnenkort wel volgt. Het Bevrijdingsfestival is medegedeeld dat voor de periode ná 2011 opnieuw gekeken zal worden naar de aanvraag.

Utrecht kwam vrijdagavond als eerste van de twaalf provincies tot een nieuwe coalitie na nog geen drie weken onderhandelen. De verwachting is dat de lijn van de provincie Utrecht ook in andere provincies gevolgd zal worden.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Utrecht