Komst Muziekpaleis klein stapje dichterbij Komst Muziekpaleis klein stapje dichterbij

Onderhandelingen met vastgoedeigenaar Cório moeten uiteindelijk doorslag geven

, Suzanne Verhoog,

Komst Muziekpaleis klein stapje dichterbij

Onderhandelingen met vastgoedeigenaar Cório moeten uiteindelijk doorslag geven

Suzanne Verhoog, ,

De Utrechtse gemeenteraad heeft besloten onder voorwaarden in te stemmen met het Masterplan voor het Stationsgebied. Wethouder Lenting zal terug moeten naar vastgoedeigenaar Cório, om met betere contracten te komen. De goedkeuring brengt ook de komst van het Muziekpaleis een klein stapje dichterbij, maar voorlopig is Cório aan zet.

Onderhandelingen met vastgoedeigenaar Cório moeten uiteindelijk doorslag geven

Er heerste een gespannen sfeer, gisteren in de raadszaal. Niet vreemd, aangezien het Masterplan Stationsgebied en de kredietverlening voor het Muziekpaleis op de agenda stonden. Er is een spannende verhouding ontstaan rond de contracten en de grote bedragen die met het plan gemoeid gaan. De gemeente stelt een bedrag van in totaal 90 miljoen euro beschikbaar voor het totale stationsgebied, het rijk en de private partners Jaarbeurs en NS investeren in totaal een bedrag van 2,5 miljard euro. Na veel discussies tussen de verschillende fracties werd uiteindelijk het zogeheten Masterplan Actualisatie Stationsgebied goedgekeurd. Het voorbereidingskrediet dat na goedkeuring zou vrijkomen voor het Muziekpaleis is hiermee een feit. Een grote rol is echter nog steeds weggelegd voor vastgoedmagnaat Cório. Deze moet de gemeente aanzienlijk tegemoet komen om verder te gaan met de vernieuwing in het Stationsgebied en de vraag is of Cório water bij de wijn wil doen. De Raad heeft wethouder Lenting opgedragen om binnen een maand met vernieuwde contracten te komen. Het Muziekpaleis staat of valt met deze onderhandelingen. Als Cório besluit niet tot samenwerking over te gaan is alles alsnog voor niets geweest. Een stapje verder In de raadsvergadering van 14 oktober diende D66 fractievoorzitster Van Rooij een motie in om de opgestelde contracten met Cório in het kader van het Masterplan Stationsgebied te laten toetsen door een externe deskundige. Belangrijkste reden voor deze motie is dat Cório na ondertekening van de contracten de zeggenschap krijgt bij de bouw van winkelcentrum Leidsche Rijn. Meerdere partijen zijn het niet eens met de monopoliepositie die er dan dreigt te ontstaan. Maar onder voorwaarden is het "Masterplan Actualisatie Stationsgebied" gisteren in de Raadsvergadering aangenomen met 30 stemmen voor en 14 stemmen tegen. Tegen stemden Burger en Gemeenschap, Christen Unie, Groen Links en de Socialistische Partij. ‘Flut’ contracten In eerste instantie leverde de VVD felle kritiek, en sprak het zelfs van "flutcontracten". VVD voorman Zijlstra kon zich nog steeds vinden in deze uitspraak, maar benadrukte gisteren wel dat door enige aanpassingen de BOO (Bilaterale Ontwikkel Overeenkomst) en de Raamovereenkomst wel degelijk acceptabel kunnen worden. "Niets doen is geen fijne optie, dit kunnen we niet verantwoorden. Een jaar geleden is het Masterplan gewoon goedgekeurd door de raad". Belangrijkste voorwaarde die gesteld wordt om de contracten beter te maken is het moment waarop Cório toezeggingen krijgt over Leidsche Rijn. In de huidige contracten zou dat nu al zijn, de raad ziet liever dat die toezeggingen pas in een later stadium gedaan zijn. Cório moet eerst concrete plannen laten zien voor het Stationsgebied. Onderhandelingen Uit de verschillende amendementen en moties wordt wel duidelijk dat er nog flink wat te onderhandelen valt met Cório. Dat zal snel moeten gebeuren; Wethouder Lenting heeft van de gemeenteraad een maand de tijd gekregen om met betere contracten te komen. Uiterlijk 9 december worden deze contracten opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd en het is dan afwachten of die ermee akkoord gaat. Nu het Masterplan is goedgekeurd ligt de weg onder voorbehoud open voor het Muziekpaleis. Bezuiniging Muziekpaleis Ten behoeve van een Voorlopig Ontwerp Muziekpaleis heeft de raad gisteren besloten het Muziekpaleis een krediet te verlenen van 3,9 miljoen euro. Wel heeft de raad de wethouder door middel van verschillende moties op het hart gedrongen niet meer dan 29 miljoen euro gemeentegeld in het Muziekpaleis te steken. Bij overschrijding van die grens gaat het feestje simpelweg niet door. De coalitie (Leefbaar Utrecht, PvdA, VVD en CDA) en D66 staan achter het project, met de voorwaarde dat de totale kosten niet verder oplopen dan 90,6 miljoen euro. De totale kosten van het Muziekpaleis zijn voorlopig geraamd op 96,9 miljoen euro. Dit betekent dat er nog 6,3 miljoen euro bezuinigd moet worden op het ontwerp. Naar verwachting wordt een groot deel van dit bedrag gecompenseerd met de exploitatie. Cório Wethouder Lenting zal nog intensief met vastgoedbelegger Cório moeten onderhandelen over de verschillende contracten. De vraag is alleen of Cório verder in onderhandeling wil gaan met de Gemeente Utrecht. Volgens de vastgoedbelegger is er over de twee contracten eerder al een onderhandelingsresultaat bereikt. Als de onderhandelingen mislukken is het de vraag of er wel een Muziekpaleis komt. Cório bespreekt de situatie vandaag intern.
advertentie
Tags
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Utrecht