Plannen Muziekpaleis financieel haalbaar

Vredenburg is nog op zoek naar tijdelijke locatie

Atze de Vrieze, ,

Twee maanden geleden presenteerde gemeente Utrecht de eerste concrete plannen voor het Muziekpaleis. Onderzoek wijst nu uit dat het ontwerp financieel haalbaar is. Voor een definitieve kredietaanvraag gedaan kan worden moeten nog diverse onderhandelingen gevoerd worden, en wordt gezocht naar kostenbesparingen. Intussen is Muziekcentrum Vredenburg op zoek naar een tijdelijke oplossing voor tijdens de verbouwing.

Vredenburg is nog op zoek naar tijdelijke locatie

Twee maanden geleden presenteerde de gemeente Utrecht de eerste ontwerpen van het nieuwe Muziekpaleis door architectstudio Herman Herzberger. Vredenburg verandert in die plannen in een glazen kubus, waarin ook Tivoli en het SJU Podium een plaats moeten krijgen. Een mooi plan, maar de financiële haalbaarheid moest nog wel onderzocht worden. Uit een door het stadsbestuur uitgevoerd onderzoek blijkt nu dat het nieuwe Muziekpaleis in deze vorm betaalbaar is. De toetsing van de financiële haalbaarheid is gebaseerd op twee factoren: Een maximale bijdrage uit de grondexploitatie Stationsgebied van EUR 29 miljoen en een sluitende meerjaren-exploitatie. Uit het onderzoek blijkt dat de kosten binnen beheersbare grenzen vallen, en ook in een latere fase nog voldoende te controleren en te sturen zijn. De huidige geschatte investeringskosten, EUR 96,9 miljoen, denkt het stadsbestuur met EUR 6 miljoen terug te kunnen brengen. De uitkomst van het onderzoek betekent overigens nog allerminst dat de bouw van het Muziekpaleis nu kan beginnen. Het project kent in deze fase nog allerlei onzekerheden “op het terrein van het ingeschatte efficiencyvoordeel, financieringsvoorwaarden, fondsenwerving, bouwkosten en de invloed van externe factoren (als de voortgang van de gebiedsontwikkeling als geheel)”. Belangrijke factor is het overleg met belegger Corio over de invulling van het hele Vredenburg-gebied. Met andere woorden: zekerheid dat de plannen in deze vorm uitgevoerd kunnen worden is er nog niet, maar met de overgang naar de volgende fase geeft het gemeentebestuur aan de risico’s acceptabel te vinden. Een definitieve kredietaanvraag wordt in 2005 verwacht. De daadwerkelijke sloop en verbouwing zal dan in het najaar van 2006 beginnen. In 2010 moet het nieuwe Muziekpaleis geopend worden. Tivoli de SJU kunnen uiteraard tot die opening op hun huidige locaties blijven, maar Muziekcentrum Vredenburg zal in verband met de verbouwing na het seizoen 2005-2006 de deuren moeten sluiten. Vredenburg-directeur Dick te Winkel liet weten dat Vredenburg nog op zoek is naar een manier om de programmering in de tussenliggende periode toch in elk geval voor een deel voort te kunnen zetten. Verschillende opties zijn nog open. Er wordt nagedacht over het onderbrengen van een deel van de programmering in al bestaande locaties in de stad. Maar gezien de lange duur van de verbouwing (vier jaar) lijkt deze optie niet heel reëel. Meest interessante oplossing voor Vredenburg is dan ook een eigen tijdelijke ruimte te hebben. De akoestiek van de huidige zaal kan daarbij natuurlijk niet zomaar meegenomen worden. Voor klassieke concerten lijkt dat een groter probleem dan voor popconcerten. De popprogrammering van het Muziekcentrum lijkt dan ook het minste gevaar te lopen. Concrete beslissingen over de tijdelijke locatie zijn nog niet genomen. De volgende fase in de ontwikkeling van het Muziekpaleis is het maken van een voorlopig ontwerp (VO). Architectuurstudio Hertzberger zal voor de ontwikkeling van de pop- en de jazz-zaal bijgestaan worden door gespecialiseerde architecten. Het ontwerp moet in juni 2005 klaar zijn.