3VOOR12 Tilburg: Economische crisis dwingt 013 tot ontslagen 3VOOR12 Tilburg: Economische crisis dwingt 013 tot ontslagen

Popcentrum heeft in 2009 al ruim twee ton verlies geboekt

, 3VOOR12/Tilburg

3VOOR12 Tilburg: Economische crisis dwingt 013 tot ontslagen

Popcentrum heeft in 2009 al ruim twee ton verlies geboekt

3VOOR12/Tilburg ,

Popcentrum 013 ondervindt stevige gevolgen van de economische teruggang. Het Tilburgse poppodium ontslaat zes van de 47 werknemers. Tot en met mei heeft 013 al een verlies geboekt van ruim twee ton. Volgens 013 is dit verlies een gevolg van het teruglopende bezoekersaantal, dat ruim 13% lager ligt dan vorig jaar.

Popcentrum heeft in 2009 al ruim twee ton verlies geboekt

Popcentrum 013 ondervindt stevige gevolgen van de economische teruggang. Het Tilburgse poppodium ontslaat zes van de 47 werknemers. Tot en met mei heeft 013 al een verlies geboekt van ruim twee ton. Volgens 013 is dit verlies een gevolg van het teruglopende bezoekersaantal, dat ruim 13% lager ligt dan vorig jaar. 

Het nieuws werd vanmiddag bekend gemaakt aan het personeel. Na enkele voorspoedige jaren krijgt 013 dit jaar te maken met flinke economische tegenwind. Het verminderde aantal bezoekers heeft tot gevolg dat de inkomsten uit entree en horeca flink gekrompen zijn. Dit zijn voor 013 de belangrijkste inkomstenbronnen. Omdat de kosten niet even hard mee dalen, neemt het podium de stap om zes personeelsleden te ontslaan. 

013 zegt meer last te hebben van de economische crisis dan veel andere podia in Nederland, omdat die sterker gesubsidieerd zijn. Het podium haalt haar inkomsten voor 90% uit de markt. Een extra beroep doen op de Gemeente Tilburg voor meer geld sluit directeur Guus van Hove echter uit. Van Hove: “Ik begrijp ook wel dat het in de huidige economische tijd niet gepast is en ook simpelweg niet mogelijk om extra ondersteuning te vragen aan de gemeente Tilburg. In een normale marktsituatie kan 013 het podium ook goed exploiteren bij het huidige subsidieniveau, dat is ook wel gebleken in de afgelopen jaren. In tijden van economische crisis wordt dat met de huidige sterke daling van de inkomsten veel moeilijker.”

013 komt voorlopig niet in financiële moeilijkheden: er is een risicoreserve van ongeveer € 350.000,- opgebouwd. Van Hove: “Maar dat bedrag is heel betrekkelijk in deze economische minder tijden.” De directeur denkt dat de verliezen bij het popcentrum in ieder geval de komende maanden nog wel oplopen. “Daarom moeten we nu ingrijpen om te voorkomen dat we straks echt door het ijs zakken voordat de winter aanbreekt. We moeten zelf de slechte financiële situatie een halt toeroepen en de kosten verlagen, ons primaire proces nog beter organiseren en uiteindelijk de opbrengsten weer verhogen met een mooi en divers programma.”

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Tilburg