Metropool zonder programmeur

Eind aan één jarig ‘ongelukkig huwelijk’

Iris Offringa ,

Vanaf 1 december 2009 is Metropool programmeurloos. Waarom is dit Hengelose poppodium met zijn pas geopende nieuwe gebouw na 1 jaar al op zoek naar een nieuwe programmeur?

Eind aan één jarig ‘ongelukkig huwelijk’

Een nieuw en groter gebouw vraagt om een andere programmering en een andere benadering van bestaande en nieuwe bezoekers. Dit is een uitdagende klus voor veel poppodia in Nederland. Hoe vind je een goede balans tussen spannend popaanbod en hoge bezoekersaantallen en hoe lang kan een podium erover doen om dit ideale evenwicht te bereiken? Programmeur Erik van der Veen ging een jaar geleden deze uitdaging bij Metropool aan. Hij verliet daarvoor poppodium De Vorstin in Hilversum.

“Ik heb met veel inzet toegewerkt naar de opening van het nieuwe gebouw twee weken geleden”, aldus Van der Veen. “Het management en ik hebben een andere visie op de nieuwe programmering van Metropool”. Het belangrijkste voor Van der Veen is een goed ‘popprofiel’ te creëren waarbij je uiteraard het behalen van bezoekersaantallen niet uit het oog mag verliezen. Naar zijn mening lag de focus van Metropool teveel op het kwantitatieve aspect en kreeg hij als programmeur te weinig ruimte om zijn ideeën over programmering goed uit te kunnen voeren. 

Coen Bais, directeur van Metropool, zegt daarentegen dat de reden voor de beëindigde samenwerking niet in het verschil van opvatting over de koers van het programma zit. “Het zit ‘em in het niet goed kunnen functioneren binnen deze organisatie.” Van der Veen reageert daarop dat het niet goed kunnen uitvoeren van zijn werk inderdaad van invloed is geweest op het prettig functioneren binnen de organisatie. “Het was een ongelukkig huwelijk”.
Metropool is op dit moment gesprekken aan het voeren met mogelijke opvolgers uit het popnetwerk.