Raad voor Cultuur adviseert: more ONusual stuff in 2009-2012

Raad voor Cultuur positief over productiehuis Oost-Nederland (ON)

Floor Savelkoel, ,

Het productiehuis ON heeft een aanvraag ingediend voor meerjarige subsidie en deze is door de Raad van Cultuur positief beoordeeld. Het voortbestaan van dit innovatieve productiehuis is voorlopig weer gegarandeerd.

Raad voor Cultuur positief over productiehuis Oost-Nederland (ON)

Productiehuis Oost-Nederland (ON) uit Deventer bedenkt, maakt en presenteert culturele producties in en voor het NL popcircuit. Bij deze producties is popcultuur het uitgangspunt. De producties zijn een cross-over van disciplines, van mensen en ideeën, van amateurs en professionals met als motto ONusual stuff for normal people. Voor de kunstenplanperiode 2009-2012 heeft de Raad voor Cultuur aan minister Plasterk geadviseerd om productiehuis ON op te nemen in de basisinfrastructuur. Dit positieve advies is gebaseerd op de “artistieke prestaties, de frisse en oorspronkelijke producties, het stijgend publieksbereik en groeiende landelijke uitstraling”, aldus de Raad. Directeur Rob Kramer: “Ik ben blij dat de raad voor cultuur opnieuw een positief advies over productiehuis ON heeft uitgebracht. Dat betekent dat we artistiek en zakelijk op het goede spoor zitten en erkenning van het vele en harde werk van de afgelopen jaren. Belangrijker is dat er ook in 2009-2012 weer veel ONusual stuff op de (Oost-)Nederlandse podia te zien zal zijn en dat muzikanten, makers en andere creatieven weer volop de gelegenheid zullen krijgen hun most ONusual stuff vorm te geven.” Kramer noemt het tegelijkertijd teleurstellend dat het lovende advies niet omgezet wordt in de volledige honorering van de aanvraag: "zeker omdat bij deze cultuurnota het devies 'meer voor minder' was, ging ik ervan uit dat onze ambities volledig gehonoreerd zouden worden. Gezamenlijk met de provincies Overijssel en Gelderland en de gemeente Deventer zullen we de komende tijd kijken hoe we dit kunnen aankaarten en oplossen." Productiehuis ON, bekend van onder andere producties als rock ON roll: the stories, C64 Orchestra en NO blues, wil de komende jaren vooral verder investeren in talentontwikkeling, experiment en vernieuwing. Speerpunt voor de komende jaren is het stimuleren van nieuwe cross-over producties met muzikanten en disciplines als mode, games, vormgeving en fotografie. Het in juni 2008 startende project ONcovered is hier een voorbeeld van. Enkele quotes uit het advies van de Raad voor Cultuur: “De Raad constateert dat de heldere artistieke visie en het actieve scoutingbeleid van ON frisse, oorspronkelijke producties opleveren.” “Dankzij een organisch groeiend netwerk van makers, opleidingen, podia en media is de landelijke uitstraling van het productiehuis toegenomen.” “Ook wekt het beleidsplan vertrouwen in de voorziene groei van internationale samenwerkingsverbanden en afzetmogelijkheden van producties.”