De stand van zaken volgens de Cultuurpolitie

Nu met grote onregelmaat: de column van de Cultuurpolitie Overijssel!

De Cultuurpolitie, ,

Nieuw op 3voor12 Overijssel: de met onregelmaat terugkerende column van de enige echte Cultuurpolitie in Overijssel. De Cultuurpolitie is kritisch doch rechtvaardig, eerlijk maar streng en houdt de Overijsselse popmuziek scene nauwlettend in de gaten. Om echt op de hoogte te blijven, loont het dus zeker deze onregelmatige terugkerende column goed in de gaten te houden!

Nu met grote onregelmaat: de column van de Cultuurpolitie Overijssel!

Nu de verkiezingen weer voorbij zijn en het ergste campagnestof door de overwinnaars weggespoeld is met champagne, is het weer business as usual: Hedon wil nog steeds een extra zaal en de gemeente Zwolle ook wel, maar helaas ergens anders. In Deventer zijn ook her/verbouwwensen, alleen zijn die een stuk bescheidener. Daar is het Burgerweeshuis al een aantal jaren in de slag om een nieuwe kleedkamer. Dit in een race tegen het instorten van het huidige houten bouwval. In Enschede wordt intussen druk gebouwd, maar of Atak overeind blijft in het interne krachtenveld van deze cultuurmoloch valt nog zeer te bezien. En ook in Hengelo (hoever is dat fietsen uit Enschede?) wordt druk gewerkt aan een nieuw Metropool poppaleis. Of de monsteroverwinning van de PvdA enigerlei invloed zal hebben al op deze bouwwoede is een interessante doch lastige vraag. Her-ver en nieuwbouw zijn immers processen die een enorm lange doorlooptijd hebben. De nieuwe colleges van BenW zullen hoogstens de twijfelachtige eer hebben de eerste exploitatietekorten van deze bouwexplosie liefdevol te mogen afdekken. Immers, zonder kanttekeningen te zetten bij de noodzaak tot nieuwbouw van Atak en Metropool, kun je je afvragen of er voldoende markt is voor zoveel popcultuur op zo weinig vierkante meters. Het is tenslotte allang geen geheim meer dat elke verbouwing duurder wordt dan begroot. Als de werkelijke kosten door de raad goedgekeurd zouden moeten worden was dat namelijk nooit gelukt. Recentelijk hebben we daarnaast ook mooie voorbeelden gezien van cultuurpaleizen die sneller sloten dan ze geopend werden omdat niemand er over nagedacht had dat de exploitatie van een dergelijk paleis nu eenmaal duurder is dan het voormalige schoolgebouw. Maar goed, inmiddels heeft elke stad zijn eigen schouwburg en straks dus ook zijn eigen poppaleis en dan maar hopen dat de popliefhebbers in grote stromen aankomen rennen. In Steenwijk zijn intussen hele andere problemen. Geen her/ver of nieuwbouw, alhoewel dat ook daar geen overbodige luxe zou zijn, maar een failliete stichting Opmaat. Deze welzijnskoepel waaronder de Buze valt, is recentelijk failliet verklaard. Niks aan de hand zou je zeggen, de Buze is immers nog open. Maar hiermee verdween ook het gehele DO IT! budget voor cultuureducatie van de Buze in het financiële curatorputje. Inmiddels is Opmaat omgedoopt in Timpaan maar de resterende 25.000 euro is niet boven water en daarmee is dit prachtige project verdronken. Kijk daar zou een nieuw college nu eens wel wat aan kunnen doen! Onze oproep aan de nieuwe raad in Steenwijk is dan ook: geef de Buze haar geld terug, daar wordt Steenwijk Buitengewoon Leefbaar van!