Overijsselse popscene naar ‘Pop naar de Top’ manifestatie in Den Haag

Overijssel laat zich zien

Bert Bennink, ,

Onder de geïnspireerde aanvoering van Adri Karsenberg, programmeur van Metropool, werd de Overijsselse popsector wakker geschud om toch vooral mee te gaan naar de manifestatie ter ondersteuning van de SP-initiatiefnota ‘Oorstrelend en Hartverwarmend’ die geschreven is om de situatie van de popmuziek in Nederland te verbeteren.

Overijssel laat zich zien

Met uiteindelijk best wel hoge verwachtingen waren we afgereisd naar Den Haag. In ons midden Ottoboy die gepland stond voor een optreden op het plein voor het 2e kamer gebouw. Aangekomen op de bestemming bleken de kou en het feit dat de actie vrij kort van te voren was aangekondigd de belangstelling niet echt bevorderd te hebben. Overijssel was even in de meerderheid. Een aantal bands hielden de 2e kamerleden die aan deze kant van het gebouw hun werkkamer hebben aardig van hun werk. RubyQ klonk erg aanstekelijk. De GPNL winnaar Silence is Sexy uit Gelderland speelde zoals van een GPNL winnaar verwacht kan worden: degelijk. Tegen de tijd dat de petitie met 14.500 handtekeningen van de actie ‘Help de Nederlandse Pop naar de Top’ van www.musicfrom.nl door Jan Douwe Kroeske aan de voorzitter van de kamercommissie Cultuur werd aangeboden was het even een stuk drukker, zo’n 100 belangstellenden en natuurlijk veel pers. Jan Douwe haalde de kamerleden stuk voor stuk bij zich en hield een gloedvol betoog. De kamerleden hoorden vervolgens het speciaal gecomponeerde actielied aan en vertrokken naar de Troelstrazaal voor de behandeling van de initiatiefnota van Arda Gerkens, die ook op het plein aanwezig was. Met in hun kielzog een aantal belangstellenden, waaronder wijzelf, dat plaatsnam op de publieke tribune. De behandeling van de nota scheen op zich een bijzonder moment in de parlementaire geschiedenis te zijn omdat het de eerste keer was dat specifiek popmuziek op de politieke agenda was gezet. De complimenten voor de SP-nota en de initiatiefneemster vlogen door de zaal. Politieke plichtplegingen, want elke fractie had wel op- of aanmerkingen en van een nieuw fonds, laat staan van meer geld kan natuurlijk geen sprake zijn! Zelfs de SP plaatste kanttekeningen bij hun eigen nota, lichtelijk vreemd vond ik. Alleen Groen Links leek serieus de nota te steunen. Wel haalde zowat iedere fractie de ‘Handreiking Pop met Beleid’ van POPNL aan, en spoorde de staatssecretaris aan om daar toch vooral wat mee te doen. Een mooi moment natuurlijk als je als POPNL-bestuurslid op dat moment op de publieke tribune zit. Uiteindelijk is op dat moment geen enkele van de 11 voorgestelde aanbevelingen overgenomen door de staatssecretaris. Wel zegde ze toe om de mogelijkheden voor Nederland van het Canadian Fund te onderzoeken en toverde ze een toezegging uit de hoge hoed van twee maal drie ton voor het ondersteunen van videoclips. Later, in het café aan het plein, moesten we eerst Ottoboy troosten die twee nummers voor een leeg plein had gespeeld, maar de mensen die erbij waren vertelden dat het een zeer kort maar erg goed optreden was. Ik heb niet zoveel verstand van hogere politiek dus ik had de indruk dat er wat betreft de aanbevelingen werkelijk niets was bereikt maar Arda Gerkens, de schrijver van de Nota, die het café ook nog even binnenkwam, wist me te melden dat dat reuze meevalt: het feit dat popmuziek nu op de politieke agenda staat is een grote stap voorwaarts en daarbij is de druk die de Kamer legt op het vervolg van de Nota Pop met Beleid ook een aardig succesje. Wordt vervolgd dus. Nadat de bedrijfsleider van het café helaas had besloten dat een verrassingsoptreden van Ottoboy niet geheel paste in zijn plannen voor die avond, zijn we weer afgereisd naar het oosten. Overijssel heeft zich laten zien voor de popmuziek en daar ging het om.