Stilte na de storm?

Gereorganiseerd Atak neemt tijdelijk gas terug

Ron van den Boom, ,

Na het ontslag van een aantal vaste medewerkers is poppodium Atak op zoek naar stabiliteit binnen de organisatie. Reden genoeg om qua programmering even gas terug te nemen. Maar zodra de balans hervonden is zal het aantal activiteiten weer opgeschroefd worden naar het vertrouwde niveau.

Gereorganiseerd Atak neemt tijdelijk gas terug

’Atak ontslaat vier vaste medewerkers.’ Dit nieuws sloeg in als een bom bij het muziekminnende gedeelte van de Enschedese bevolking. En nog meer bij de medewerkers van het podium zelf. Om de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden besloot de grote groep vrijwilligers wat extra inspanningen te verrichten. Desondanks zullen de ontslagen zeker gevolgen hebben voor de programmering en het aantal activiteiten. De dag na het afscheidsfeest van de programmeur en de vrijwilligerscoördinator had ik een kort gesprek met bedrijfsleider Adri Bolsenga en assistent-programmeur Jurgen Firing. Adri: Je streeft er natuurlijk naar dat het ontslag van de programmeur en de vrijwilligerscoördinator zo weinig mogelijk gevolgen heeft. Feit blijft wel dat je met minder vaste medewerkers dezelfde hoeveelheid werk gaat doen. Dit heeft aardig wat gevolgen voor de taakverdeling binnen de organisatie. Jurgen houdt zich op het moment ook bezig met het maken van de werkroosters voor de vrijwilligers en ik voer nu zelf de intake-gesprekken. De programmering komt voor een groot gedeelte bij de vrijwilligers te liggen, die nu wat meer organisatorische taken op zich nemen in plaats van uitvoerende. Door wat er de afgelopen maand gebeurd is moet je werken aan een nieuwe organisatie. Dat kost extra energie. Het is daarom verstandig het aantal activiteiten tijdelijk terug te brengen. Zodra je als organisatie je stabiliteit teruggevonden hebt kun je je activiteiten uit gaan breiden, kun je naar de kwantiteit die je voor die tijd had. Maar qua inhoud zullen er toch ook zeker gevolgen voor de programmering zijn? Adri: Wat je blijft missen is de artistieke inbreng van de programmeur. Op dit moment weet je niet of je diezelfde artistieke inbreng van de vrijwilligers kunt krijgen. Als je kijkt naar de activiteiten die we in de programmering gestreept hebben dan heb je het over die activiteiten die heel persoonsgebonden waren aan Arris (programmeur) en in sommige gevallen Jeroen (vrijwilligerscoördinator). Zoals bijvoorbeeld een aantal dansavonden als het ‘Alles Los’-feest en de electronische muziekavond ‘Spacebar’? Jurgen: En een aantal podiumconcepten zoals Soundshopping (veel aankomend talent voor een lage prijs) en Sushi Sounds (bands uit Japan), maar dit zijn wel dingen die eventueel weer opgepakt kunnen worden door de werkgroepen. Als een bepaalde werkgroep vindt dat het idee achter Soundshopping helemaal te gek is kan het best zijn dat ze iets gaan bedenken in dat concept. Voor lokale en regionale bands heeft het ontslag geen directe gevolgen. De seizoensoffensieven, om de drie maanden een avond waarop deze bands zich kunnen presenteren en in sommige gevallen podiumervaring op kunnen doen, zullen blijven bestaan. Jurgen: Daarnaast is het voor de lokale bands eigenlijk ook wel ‘heel goed’ dat Arris ontslagen is, want hij gaat nu bezig met het opzetten van het popkollektief (een organisatie die de belangen behartigt voor lokale bands). Adri: En een aantal van zijn initiatieven zullen wel blijven bestaan, maar dan buiten Atak. Het ‘Alles Los’-feest verhuist naar café De Kikker, en de Spacebar wordt waarschijnlijk ondergebracht bij Planet Art. We hebben ook afgesproken dat ze zodra ze daar uit hun jasje groeien weer bij ons terug mogen komen. Of als ze om professionele redenen een keer groot uit willen pakken. Ik kan me voorstellen dat met het wegvallen van een aantal activiteiten het ook wat moeilijker is om de vrijwilligers die daar bij betrokken waren gemotiveerd te houden... Jurgen: Op zich merken we daar nu nog niets van omdat de programmering nog op het oude niveau zit. Een groot gedeelte van de activiteiten van de komende maanden zijn nog de erfenis van Arris, dus vooralsnog is er weinig verandering in het aantal merkbaar. Er heeft al wel een verschuiving plaats gevonden van mensen die nu een organiserende taak hebben en die eerst een uitvoerende taak hadden. Het is wel telkens weer bijzonder om te constateren dat elke keer als er voor Atak een moeilijkere periode aanbreekt de vrijwillers altijd bereid zijn om wat extra inspanning te leveren!