Atak-voorzitter licht ontslag werknemers toe

'Wij zijn niet een bestuur dat altijd alle problemen meteen bij de gemeente neerlegt'

Luc Tiehatten, ,

Paul Brokhus legt uit waarom het nodig was om vier vaste krachten van het Enschedese Atak te ontslaan. Hij spreekt zelfs over een eventuele sluiting van het enige poppodium van de “muziekstad” Enschede. Lees gauw verder!

'Wij zijn niet een bestuur dat altijd alle problemen meteen bij de gemeente neerlegt'

Enkele weken gelden sprak ik met Paul Brokhus, de voorzitter van het stichtingsbestuur van Atak. Dit poppodium in Enschede had toen net vier vaste krachten ontslagen waaronder programmeur Arris Roordink. Luc: Er zijn vier mensen ontslagen bij Atak en ik wil eigenlijk van jou weten waarom, wat is de achterliggende daar achter, want erg blij zal het bestuur daar ook niet mee zijn, jullie zullen je redenen wel hebben, maar zou je dat eens even willen uitleggen, wat de redenen zijn? PB: Ja, het is heel simpel, geen geld. En als je geen geld hebt kun je het niet uitgeven. Vroeger hadden we twee personeelsleden, dit hebben we kunnen uitbreiden door aan de ene kant een extra subsidie en aan de andere kant dat we in de Stadsgravenstraat een extra zaal konden huren waardoor we veel meer mensen konden trekken. Die zaal konden we niet meer huren op een gegeven ogenblik, de eigenaar heeft daar een Skihut van gemaakt. De meeste mensen die Atak kennen weten dat het gebouw heel beperkt gebruikt kan worden vanwege het milieubeheer. Dus daar konden we dat niet compenseren. Luc: Dus de bezoekersaantallen vielen tegen begrijp ik? PB: Nee, de bezoekersaantallen zijn door die tweede zaal ontzettend omhoog gegaan, we zijn als nieuw bestuur ooit begonnen met 13.500 bezoekers, dat heeft zich ontwikkeld naar zo’n 31 a 32 duizend bezoekers, en dat is nu weer gedaald naar zo’n 24.000 bezoekers. Luc: En dat heeft te maken met die zaal die weggevallen is? PB: Ja, en normaliter zouden we nu personeelsleden overhouden, da’s op zich geen probleem, maar de vaste lasten zijn nu ook enorm gestegen, onder andere door de beveiliging. Door allerlei wettelijke maatregelen moeten we geld stoppen in beveiligingen, waaronder de portier bijvoorbeeld, en dat kost geld. Luc: Heeft de oorzaak van de ontslagen nog iets mee te maken dat de nieuwbouw van Atak is uitgesteld? PB: Je zou kunnen zeggen dat als het niet uitgesteld was we dit probleem niet zouden hebben. Als we in 2001 of 2002 een nieuwe zaal hebben betrokken dan hadden we het allemaal net kunnen redden zou je kunnen zeggen. Maar dat is indirect, dat is niet de oorzaak dat we in deze problemen zitten. Luc: Nee, maar als de nieuwbouw niet uitgesteld was dan had je deze problemen niet gehad. Hebben jullie dit probleem bij de gemeente aangekaart? Want het heeft wel te maken met een subsidie van de gemeente die je wel degelijk krijgt, maar je zou dus ook kunnen uitleggen dat door het uitstellen van de nieuwbouw door de gemeente dit probleem ontstaan is. Hebben jullie dit voorgelegd? PB: We hebben een brief geschreven aan het college, en ik heb begrepen dat de raad het college heeft verzocht om met ons in gesprek te treden, en dat zullen we binnenkort ook gaan doen. We gaan dan met de gemeente praten. Alleen de inzet van het bestuur was niet om extra subsidie te krijgen, de inzet van het bestuur was om het probleem uit te leggen en te kijken in hoeverre de gemeente ons met raad en daad kan bijstaan. Luc: Maar is het ontslag van vier personeelsleden dan niet wat voorbarig als jullie nu nog gaan praten met de gemeente over extra geld? PB: De gemeente moet ontzettend bezuinigen, dus wij verwachten niet dat wij structurele subsidie zullen krijgen. En ik vind dat je als bestuur altijd de verantwoordelijkheid moet dragen om de maatregelen te nemen die verantwoord zijn voor de continuïteit. Je zou kunnen zeggen dat dit wel verantwoord is voor de financiële continuïteit, maar de inhoudelijke continuïteit, daarover zullen we met de vrijwilligers rondom de tafel moeten gaan zitten, om te bespreken hoe we dat de komende tijd op gaan lossen. Luc: Precies, want er MOET een programmeur zijn, wie gaat dat nu doen, nu de programmeur ontslagen is? PB: De vrijwilligers zijn nu in de slag om te gaan kijken of de vrijwilligers dit voor een deel kunnen gaan opvangen. Maar dat is niet wat je wilt als bestuur. Luc: En niets ten nadele van die vrijwilligers want ik vind het prachtig wat ze doen maar dit betekent gewoon minder kwaliteit, dat lijkt me duidelijk... PB: Dat weet ik niet precies, ik ben vijf jaar directeur van een poppodium geweest en ik heb gedurende die vijf jaar geen enkele betaalde programmeur gehad, en dit was een van de poppodia (Simplon in Groningen) die in die tijd toch bekend stond om zijn meest gewaagde en ontwikkelde programmering. Kijk ik wil wel zeggen dat onze programmeur het ongelofelijk goed heeft gedaan, wij vinden het schrijnend dat dit gebeurt, dat hebben we ook aan het gemeentebestuur geschreven. Zeker in het zicht van het nieuwe poppodium… Luc: Ja precies, de gemeente Enschede wil zich zo graag profileren als Enschede Muziekstad, en daar hoort natuurlijk een poppodium als Atak gewoon bij. Dus ik vind dat als zij dat per se willen, zo’n Enschede Muziekstad, dat daar ook best wat tegenover mag staan. PB: Je hebt helemaal gelijk, als je het gaat vergelijken met andere podia in andere steden, die krijgen veel meer subsidie alleen wij hebben aangegeven aan de gemeente dat wij het met die extra subsidie die de gemeente heeft gegeven tot aan de nieuwbouw, dat we het daarmee zouden kunnen redden. Dit blijkt nu niet zo te zijn, voor een gedeelte ligt dit buiten onze invloedssfeer, daar kunnen we niet zo veel aan doen. We gaan nu eerst kijken of we zelf maatregelen kunnen nemen om onze eigen broek op te houden. Luc: Geven jullie nu niet een signaal af aan de gemeente van ‘Atak redt het nu dus wel’ zal de gemeente niet denken ‘Opgelost, klaar!’? PB: Nou, wij zijn niet een bestuur dat altijd alle problemen meteen bij de gemeente neerlegt, wij willen geen ander signaal afgeven. Wij proberen het hoofd gewoon boven water te houden en in het najaar gaan we evalueren of dat is gelukt of niet, en als dat niet lukt vinden er nog een aantal gesprekken plaats. En dan kan het zijn dat Atak alsnog sluit. Wij willen dat als bestuur niet, niet voor de vrijwilligers, we hebben een enorm leuk team, en niet voor de bezoekers die er komen. Luc: Wanneer wordt die knoop doorgehakt? PB: Die knoop wordt niet doorgehakt alvorens we eerst een goede evaluatie in oktober of november hebben gedaan over zoals het nu gaat. Luc: Hoe staat het bestuur tegenover eventuele acties. Ik heb op het Atak-forum gelezen dat er sprake is van een eventueel benefietconcert op 3 september, als Andre Rieu hier ook komt spelen. PB: Ik vind het hartverwarmend, alle acties die gericht zijn op het open houden van Atak zijn hartverwarmend, alleen we hebben duidelijk tegen de vrijwilligers gezegd dat het bestuur zich niet inzet naar dit gemeentebestuur voor structurele subsidievermeerdering. Kijk, als de gemeente zegt we vinden jullie situatie zo nijpend, we willen jullie helpen tot aan de opening van de nieuwbouw, natuurlijk slaan we dat dan niet af, maar daar zetten we niet op in. Wij vinden dat we moeten proberen om het probleem zelf op te lossen... Luc: Maar in andere gemeente krijgen poppodia toch veel meer subsidie, neem Doornroosje als voorbeeld... PB: Dat weet ik, maar wij krijgen straks een spiksplinternieuw gebouw voor niks en dat is ook wat waard. Kijk het duurt natuurlijk voor deze situatie waarin we nu zitten, een beperkt bruikbaar gebouw, duurt het natuurlijk wel heel erg lang, we zouden in 2000 een nieuw gebouw hebben, het wordt nu 2008, dus da’s ook wel een hele lange adem die je moet hebben in dit proces... Luc: Ik kan alleen maar zeggen dat ik jullie heel veel sterkte wens en ook al die vrijwilligers die nu nog een tandje bij moeten zetten, en ik hoop dat die evaluatie in oktober positief uitvalt want jullie moeten gewoon doorgaan! Ik hoop het ook, ik hoop dat we daar de komende periode met de vrijwilligers uitkomen en ik hoop dat er nog meer publiek op de avonden komen dat we nog open zijn, want daar moeten we het van hebben. Paul hartstikke bedankt voor dit interview. (Dit interview is eerder uitgezonden in het EnschedeFM programma “Podiumzweet”)