3VOOR12 Noord-Holland: Waerdse Tempel wordt uitvaartcentrum

Heerhugowaardse concertzaal stopt op 1 januari 2012

3VOOR12 Noord-Holland: Maikel Ineke / Ingmar Griffioen ,

Concertzaal de Waerdse Tempel in Heerhugowaard gaat sluiten. Vanaf 1 januari 2012 is het poppodium in het Park van Luna niet meer. Het complex wordt verkocht, waarmee het zijn oorspronkelijke functie zal verliezen. Zoals het er nu naar uitziet wordt het poppodium omgevormd tot een uitvaartcentrum.

Heerhugowaardse concertzaal stopt op 1 januari 2012

Concertzaal de Waerdse Tempel in Heerhugowaard gaat sluiten. Vanaf 1 januari 2012 is het poppodium in het Park van Luna niet meer. Het complex wordt verkocht, waarmee het zijn oorspronkelijke functie zal verliezen. Zoals het er nu naar uitziet wordt het poppodium omgevormd tot een uitvaartcentrum. De ontwikkelingen sluiten aan bij de trend van noodgedwongen commercialisering van poppodia. P3 in Purmerend gaat zelfs zonder programmeur op de commerciële toer.

Directeur Marcel Appelman noemt de exploitatie van het podium 'niet langer bedrijfseconomisch verantwoord'. "Diverse gesprekken met verschillende afgevaardigden van de politiek in Heerhugowaard en Alkmaar hebben ons weinig hoop gegeven op de oorspronkelijk door ons aangehangen toekomstvisie, waarbij er verregaande regionale samenwerking wordt gerealiseerd op het gebied van popcultureel beleid." De samenwerking met De Victorie in Alkmaar werd door de Tempel zelf en ook door de gemeente bepleit. Die zou daardoor in de kosten kunnen snijden en beide podia zouden zo meer bestaansrecht hebben in de dunbevolkte kop van Noord-Holland. Volgens het Noord-Hollands Dagblad was echter alleen Heerhugowaard bereid om daarvoor de portemonnee te trekken.

Vijf jaar geleden opende de Waerdse Tempel de deuren. Meest in het oog springend was de voor Noord-Hollandse begrippen enorme concertzaal met een capaciteit van 2500 man. Daarnaast bevat het complex een kleine zaal, de zogeheten Red Room, waar ook regelmatig optredens plaatsvinden. Anders dan de meeste andere poppodia is de Waerdse Tempel een particulier initiatief. De totale investering bedraagt inmiddels meer dan 15 miljoen euro. De laatste drie jaar ondersteunde de gemeente Heerhugowaard, in de vorm van een subsidie aan Stichting Luna, de exploitatie. Eind 2010 besloot de gemeente al om de steun aan de Waerdse Tempel voor 2015 af te bouwen naar nul.

Sinds deze manier van exploiteren door directeur Appelman niet langer verantwoord wordt geacht, is naar een nieuwe functie voor het pand gezocht. "Na grondige inventarisatie zijn wij verder in gesprek gegaan met een landelijke uitvaartonderneming. Zij waren en zijn zeer enthousiast over de locatie en de mogelijkheden om een multifunctioneel uitvaartcentrum te ontwikkelen." De gesprekken hebben geleid tot een intentie tot (aan)koop van het vastgoed per 1 januari 2012. Voorwaarde is wel dat de gemeenteraad van Heerhugowaard akkoord gaat om de bestemming van het vastgoed te wijzigen.

Het Nieuwjaarsfeest 2011/2012 zal naar alle waarschijnlijkheid het laatste muziek-evenement in de Waerdse Tempel zijn. Sympathisanten zijn een online petitie begonnen onder de titel 'Waerdse Tempel MOET blijven!' en met de uitsmijter 'Maak van de Waerdse Tempel geen dooie boel!'.