Geen geldpotje voor )Toon) 2007

No-) toon) schreeuwt om aandacht

Tekst: Kelly Turenhout Foto's : pr., ,

Het Haarlemse ) toon) festival gaat dit jaar niet door. De organisatie
besloot de achtste editie uit te stellen. Door financiële problemen
bij poppodium Patronaat was er voor het avant-gardistische festival
voor beeld en klank geen geldpotje meer. "Soms komt er één bij,
soms valt er één af.", zegt Okke Gerritsen in een interview met
3VOOR12 landelijk.

No-) toon) schreeuwt om aandacht

Het Haarlemse ) toon) festival gaat dit jaar niet door. De organisatie besloot de achtste editie uit te stellen. Door financiële problemen bij poppodium Patronaat was er voor het avant-gardistische festival voor beeld en klank geen geldpotje meer. "Soms komt er één bij, soms valt er één af.", zegt Okke Gerritsen in een interview met 3VOOR12 landelijk. Om de aandacht te vestigen bij de gemeente is er nu als pamflet 'no-)toon) festival'. Er zullen van 30 maart tot en met 1 april ook enkele optredens plaatsvinden op vertrouwde )toon) locaties. Daarnaast zal voormalig hoofdredacteur van het avant-garde muziekblad Wire een lezing houden over het belang van de hedendaagse muziek. Popodium Patronaat en De Nieuwe Vide zijn normaal de financiële garantie voor dit festival. In het interview vertelt Gerritsen dat De Nieuwe Vide helemaal geen subsidie kreeg. Beide financiële bronnen vervallen nu dus. Gerritsen en dagbladjournalist Peter de Bruyn, twee drijvende krachten achter het festival, vonden het niet verantwoord door te gaan met de ambitieuze plannen. "We hadden het beter voor elkaar dan ooit met geweldige acts. Daardoor was het geheel een stuk duurder." De namen van de acts werden niet prijsgegeven door Gerritsen. "Anders gaan andere festivals er met die namen vandoor." Het festival verloor vorig jaar al een strijd om subsidie, ondanks toename van bezoekersaantallen. Dit gat van EURO30.000,- werd doorde twee genoemde podia opgevangen. Het zit dus niet mee. Met no-)toon) wil de organisatie een draagvlak bij de gemeente creëren om in de toekomst wel in de buidel te tasten. "No-)toon) is een ruk aan de noodklok. We moeten tijdens het festival de problematiek naar voren brengen. Ik ga ervan uit dat de burgemeester en de wethouder komen.", zegt Gerritsen. Laptops, een wirwar van draden, snerpende gitaren en eigenzinnige artiesten vormen het geheel van dit evenement. Niet bepaald standaard. Alhoewel Gerritsen in het interview oppert dat "muziek niet altijd uit coupletten en een refrein hoeft te bestaan", zal het niet eenvoudig zijn de schoonheid van de avant- gardistische muziek uit te leggen aan de mannen in pak. Gerritsen: "Maar )toon) is het zeker waard om te vechten!" Bron: 3VOOR12 Landelijk