Alkmaars cultuurdebat levert popsector niks op

Veel belangstelling, geen resultaat

Tekst: Maikel Ineke Foto's: Mischa Nieuwboer, ,

De PvdA had een bandje geregeld om het debat over de culturele toekomst van Alkmaar muzikaal op te luisteren. Toen The Tunes na de bijna twee-en-een-half uur durende discussie eindelijk de culturele praktijk mocht uitbeelden, werd de muzikanten verzocht zachter te spelen zodat de aanwezigen constructief konden napraten. Onbedoeld vormde het ongelukkig geplande optreden een metafoor voor het gebrek aan coördinatie binnen het Alkmaarse cultuurwereldje.

Veel belangstelling, geen resultaat

De PvdA had een bandje geregeld om het debat over de culturele toekomst van Alkmaar muzikaal op te luisteren. Toen The Tunes na de bijna twee-en-een-half uur durende discussie eindelijk de culturele praktijk mocht uitbeelden, werd de muzikanten verzocht zachter te spelen zodat de aanwezigen constructief konden napraten. Onbedoeld vormde het ongelukkig geplande optreden een metafoor voor het gebrek aan coördinatie binnen het Alkmaarse cultuurwereldje. "Cultuur is iets wat je samen doet", debiteerde de oudste aanwezige zondag tijdens het Alkmaarse cultuurdebat in Kunsteyssen. "Ik heb de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en de bouw van de Afsluitdijk. Samenwerking was altijd noodzakelijk." Een treffende opmerking tijdens de bijeenkomst die verrassend veel belangstellenden trok, maar (wellicht daardoor) weinig resultaat opleverde. De Alkmaarse PvdA, organisator van het debat, had een 'nieuw, professioneel poppodium' hoog op de agenda staan. "We zijn volop bezig een samenwerking tussen Atlantis en Parkhof te onderzoeken", vertelde Cultuur-wethouder Hans Meijer. "Het is daarbij van groot belang dat die meewerkende podia hetzelfde doel voor ogen staat." De vinnige reactie van de Parkhof-afvaardiging was veelzeggend: "Die meewerkende partijen werken al tien jaar mee, maar er is nog steeds geen resultaat." Marco Kuiper, directeur van het Indian Summer Festival, pleitte voor een daadkrachtigere aanpak. "Wat willen we nou? Een poppodium is belangrijk voor Alkmaar, dus moeten we daar ook voor durven gaan." Al in 2004 presenteerde Kuiper in dit kader een plan voor een multifunctioneel complex met verschillende kostendragers aan de gemeenteraad. "Niks heb ik er meer over gehoord." Dit terwijl zowel de culturele sector als de politiek het belang van cultuur voor Alkmaar onderstreepte. "Een bloeiend cultureel leven is noodzakelijk om jongeren en hoger opgeleiden aan de stad te binden", legde Meijer uit. "Steden zonder culturele activiteit lopen leeg." De wens van gespreksleider Gert-Jan Leerink om dan op deze bijeenkomst concrete afspraken te maken, kwam niet tot vervulling. De politiek durfde geen enkele toezegging te doen, terwijl de culturele instellingen niet verder keken dan hun eigen terrein. Sturing van bovenaf bleek het gemis, waardoor tevens onduidelijk bleef welke plaats cultuur in de herstructureringsplannen voor Overstad krijgt. Het is maar de vraag of, zoals gebruikelijk, na afloop van het debat de beste ideeën zijn ontstaan. The Tunes, door de PvdA verzocht na de discussie een korte set te spelen, maakte het converseren bijna onmogelijk. Dat de organisatoren vervolgens de van oorsprong Alkmaarse band moesten verzoeken het aantal decibellen te verminderen, was ietwat beschamend en getuigde van onhandige planning. De verhuizing van deze ambitieuze en talentvolle muzikanten naar de hoofdstad mag de Alkmaarse politiek als een slecht voorteken beschouwen.